Transformatie: renovatie, groot onderhoud en sloop

Renovatie, woningverbetering of sloop van huurwoningen zijn ingrijpende processen voor bewoners. Het kan hun leven tijdelijk aardig ontregelen en veel zorgen met zich meebrengen. Juist daarom is het van groot belang bewoners in een vroeg stadium bij de planvorming te betrekken. Dat leidt tot gedragen plannen waarbij afspraken vastliggen over de uitvoering: hoe, hoe lang, eventuele afspraken over tijdelijke uitplaatsing en terugkeer en vergoeding voor het ongemak.

Als het werk in een heel pand of een blok woningen plaatsvindt is het verstandig een bewonerscommissie op te richten. Dit is dan de formele overlegparner die afspraken met de verhuurder kan maken. De commissie brengt de wensen van de bewoners in. Het samen uitgewerkte plan wordt uiteindelijk aan de individuele bewoners voorgelegd. Wanneer een verhuurder een complex wil renoveren dan is instemming van 70% van de bewoners nodig.

!WOON kan bewoners helpen bij het opzetten van een bewonerscommissie en vaak ook ondersteunen in de onderhandelingen met de verhuurder. We hebben daar veel ervaring mee en dat helpt vaak om de onderhandelingen tot een succes te maken. Dat is van belang voor zowel de huurders als de verhuurder, want een plan zonder draagvlak leidt alleen maar tot vertraging en problemen.

We geven op de projectpagina een overzicht van een aantal van deze projecten met informatie over wat er gebeurt en hoe het proces er voor staat.

Zie voor praktische informatie onze pagina over renovatie en verbetering huurwoning.

Dik tevreden met praktische hulp bij renovatie

Recht op professionele hulp bij renovatie


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON