Renovatie, woningverbetering of sloop van huurwoningen is ingrijpend voor bewoners. Het kan hun leven tijdelijk aardig ontregelen en veel zorgen met zich meebrengen. Juist daarom is het van groot belang bewoners in een vroeg stadium bij de planvorming te betrekken. Dat leidt tot gedragen plannen met goede afspraken over de uitvoering. Hoe, hoe lang, eventuele tijdelijke uitplaatsing en terugkeer, vergoeding voor het ongemak, huurprijs na renovatie.

Bij het opstellen van plannen voor werkzaamheden in een blok woningen is het verstandig een bewonerscommissie op te richten. Dit is dan de formele overlegpartner die afspraken met de verhuurder maakt. De formele rechten van een bewonerscommissie zijn vastgelegd in de Wet Overleg Huurders Verhuurder en uitgewerkt in de Amsterdamse Kaderafspraken. De commissie brengt de wensen van de bewoners in. De verhuurder legt het samen uitgewerkte plan uiteindelijk voor aan de individuele bewoners. Bij renovatie van een complex woningen  is instemming van 70% van de bewoners nodig.

!WOON kan bewoners helpen bij het opzetten van een bewonerscommissie en ondersteunen in de onderhandelingen met de verhuurder. We hebben daar veel ervaring mee en dat helpt vaak om de onderhandelingen tot een succes te maken. Het is van belang voor zowel de huurders als de verhuurder, want een plan zonder draagvlak leidt alleen maar tot vertraging en problemen.

We kunnen bewoners helpen met:

  • Verzamelen van informatie en inzicht krijgen in hun positie en mogelijkheden
  • Zich te organiseren
  • Goed te letten op diversiteit van bewoners in de vertegenwoordiging zodat alle bewoners zich vertegenwoordigd voelen
  • Te zorgen dat de verschillende belangen – soms ook tussen bewoners onderling – goed in beeld zijn
  • Adviseren in het overleg met de verhuurder
  • Analyseren van plannen en voorstellen, meedenken over alternatieven, aanreiken van ervaringen uit andere projecten
  • Goede afspraken te maken en vast te leggen
  • Meekijken bij de uitvoering van de afspraken

De eerste gesprekken en het opstarten van een commissie doen we vanuit de subsidie die de gemeente ons verstrekt. Als een project in zicht is en bewoners willen onze hulp dan stellen we een offerte op voor onze werkzaamheden. Die gaat naar de verhuurder, maar de bewoners zijn onze opdrachtgever.

We geven op de projectpagina een overzicht van een aantal van deze projecten met informatie over wat er gebeurt en hoe het proces er voor staat.

Zie voor praktische informatie onze pagina over renovatie en verbetering huurwoning.

Dik tevreden met praktische hulp bij renovatie

Recht op professionele hulp bij renovatie


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON