Eclatante overwinning bewoners Hilwis in aanpak lood

10 november 2021

De bewoners van het Hilwis-complex in Amsterdam Zuid hebben een stevige overwinning geboekt bij de rechter. De verhuurder moet de loodmetingen aan de huurders verstrekken en iedereen die meer dan 5 microgram lood per liter in het drinkwater heeft krijgt een forse huurverlaging, totdat de loden leidingen zijn vervangen. Dat is een heel heldere uitspraak, die zeker zal bijdragen om onwillige verhuurders in beweging te krijgen en snel alle loden leidingen te vervangen.

In veel woningen in het complex is het drinkwater ongezond. Dat komt door de aanwezigheid van loden leidingen in de panden die dateren uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. De bewonersvereniging vroeg de verhuurder al in januari 2020 om actie te ondernemen. Ook bood de vereniging aan hierover te overleggen. De verhuurder wees dit aanbod af. Diverse bewoners zijn daarop in december 2020 naar de rechter gestapt en kregen een huurverlaging. De rechter verwachtte dat dit voldoende aansporing zou zijn om daadwerkelijk tot vervanging over te gaan.

Een deel van de woningen in het complex is verkocht en het beheer is in handen van een aantal Verenigingen van Eigenaren. Deze VvE’s kwamen na de signalen in beweging en lieten bewoners watermonsters nemen in februari 2021. Verhuurder Rappange weigerde echter de uitslagen met de bewoners te delen, terwijl individuele huurders het recht op dergelijke informatie hebben. Dat is bijvoorbeeld in de Wet Overleg Huurder Verhuurder (overlegwet) beschreven.

Oordeel van de rechter schept helderheid

De rechter maakte dan ook korte metten met niet verstrekken van informatie door de verhuurder:

“Als goed verhuurder is Variaprop (de eigenaar) gehouden deze huurders te informeren over de bij haar bekende gebreken aan het gehuurde en derhalve ook over het loodgehalte in het drinkwater nu daaraan zeer ernstige gezondheidsrisico’s kunnen zijn verbonden.”

Collectieve actie bewonersvereniging leidt tot huurverlaging

De bewonersvereniging trok namens haar leden aan de bel. De rechter kan een rechtspersoon ontvankelijk verklaren voor een collectieve actie “indien de aard van de vordering en het ideële doel van de vereniging hiertoe aanleiding geven, hetgeen, mede gelet op de ernst van de kwestie en de doelstellingen van de Bewonersvereniging, hier het geval wordt geacht”.

Extra bijzonder in deze zaak is dat de bewonersvereniging een stevige huurkorting heeft bereikt voor alle leden die te veel lood in het drinkwater hebben. Deze korting geldt voor iedereen die meer dan 5 microgram per liter lood in het water heeft. De korting is 40% bij 5 tot 10 microgram en 60
% als het loodgehalte daar boven ligt.  De 5 microgram  is de nieuwe verlaagde norm die de overheid heeft bepaald en die de Huurcommissie ook hanteert.

In enkele panden is het lood  in aanloop naar de laatste rechtszaak gedeeltelijk verwijderd. Zo ook in een pand waar een eerder vonnis over was uitgesproken. De verhuurder meende dat de gedeeltelijke verwijdering afdoende reden was om de huur naar het oude niveau te herstellen.

“hadden ze op ons aanbod voor overleg in gegaan, dan was dit alles niet nodig geweest”

De voorzitter van de bewonersvereniging verzuchtte: “hadden ze op ons aanbod voor overleg in gegaan, dan was dit alles niet nodig geweest”. De juridische actie levert de bewoners wel een compensatie op voor het gebrek. Wel werd de eis tot direct herstel vooralsnog afgewezen vanwege de complicerende factor dat er 5 VvE’s betrokken zijn. Verdere actie zal dan ook nodig zijn, ook al zijn er het afgelopen jaar al drie rechtszaken over loden leidingen in het Hilwis-complex gevoerd.

Voorgeschiedenis Hilwis complex

Voorgeschiedenis Hilwiscomplex: Door een juridische fout was het na een wijziging van de Huisvestingswet mogelijk om het complex van 308 woningen te splitsen en losse woningen te verkopen, zonder dat deze aan splitsingseisen hoefden te voldoen (het “Gat van Genet”). Hierna ging de positie van de huurders in het complex bergafwaarts. Een sterk verouderde collectieve verwarmingsinstallatie waar de eigenaren van konden afkoppelen maar de huurders niet leidde tot problemen. De stookkosten voor elk huishouden dat nog wel op de installatie was aangewezen liepen steeds verder op. Honderden huurcommissiezaken en een flink aantal rechtszaken met hulp van !WOON en het Emil Blaauw Proceskostenfonds dwongen de eigenaar uiteindelijk om ook de huurders een  verwarmingsinstallatie met normaal rendement aan te bieden. Daarmee zijn we er nog niet: nu is de aanpak van lood aan de beurt. Maar het complex kent in de huurwoningen ook nog enkel glas. De splitsingsakte geeft eigenaren wel de mogelijkheid om individueel over te gaan naar dubbelglas, maar de huurders staan wederom in de kou. Ook daar zal !WOON hen desgewenst in bijstaan. Wordt vervolgd.

De uitspraak is gepubliceerd op Rechtspraak.nl

Lood in drinkwater – loden leidingen – stappenplan

Artikel delen:

!WOON