Amstelhof – Aireyflats [energie]

Aanleiding

Bewoners van het complex Amstelhof in de Rivierenbuurt wilden beter geïsoleerde woningen. Zij zetten zich hier al jaren voor in met ondersteuning van !WOON, team Zuid en het Project energie en woningverbetering. Het complex is zogenaamde Aireybouw en heeft de monumentenstatus.

Aanpak

Met ondersteuning van !WOON is uitgezocht welke verbeteringen binnen de monumentale voorwaarden haalbaar zijn, tegen een voor de huurders redelijke huurverhoging. Het gaat om dakisolatie, dubbel glas in goede kozijnen en met goede ventilatie.

Stand van zaken

Dakisolatie is in 2018 gerealiseerd. In het voorjaar van 2019 is het tussen verhuurder en huurders uitgewerkte plan om de huidige ramen te vervangen door goed geïsoleerde stalen kozijnen met dubbel glas voorgelegd aan alle huurders. Daar hoorde ook een sociaal plan bij met afspraken over de huurverhoging. Het plan heeft steun gekregen van een grote meerderheid van de huurders. De eigenaar is aan de slag met de voorbereidingen.

Meer informatie

Bewoners van het complex die meer informatie willen over de aanpak kunnen contact opnemen met !WOON, team Zuid, of het algemene mailadres van het Projectteam Energie & Woningverbetering (PEW).  En lees verder op onze informatieve pagina Aan de slag met woningverbetering.

Interview bewoners Amstelhof: succes met isolatieplan

Ambitieus isolatieplan voor 312 woningen Amstelhof

 


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

particuliere verhuurder

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON