Egelenburg-Cronenburg [energie]

Aanleiding

Huurders in de flats Egelenburg en Cronenburg in Buitenvelders hebben hoge stookkosten. Het complex heeft nog enkel glas, dus daar willen zij wat aan doen. Zij hebben het initiatief genomen om hiervoor collectief een voorstel te doen aan de verhuurder. !WOON ondersteunt de bewoners bij het maken van het voorstel en het overleg met de verhuurder.

Plaatsen dubbel glas modelwoning Egelenburg Cronenburg

Aanpak

Bewonersondersteuners van !WOON hebben met de huurders bekeken hoe in deze woningen dubbel glas kan komen, en welke kosten daarmee gepaard gaan. Ook is bij aanvang gekeken naar mogelijkheden om subsidie aan te vragen. De verhuurder is al lange tijd akkoord met het idee om dubbel glas te gaan aanbieden en inmiddels actief aan de slag. Sinds begin 2018 is een grote meerderheid van de huurders ook akkoord met het uitgewerkte plan van de verhuurder. !WOON ondersteunt de bewoners nog bij het overleg over en voorbereiding van de realisatie.

Stand van zaken

Er wordt van de huurders flink wat geduld gevraagd. Bij het aanvragen van de bouwvergunning door de verhuurder bleken er onverwachte welstandseisen te gelden. Het plan van de verhuurder moest aangepast, anders komt er geen vergunning van de gemeente. Om te voorkomen dat een aangepast plan weer wordt afgewezen, is voorjaar 2019 eerst een modelwoning gemaakt. Augustus 2019 kwam hierop een akkoord van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de lager gelegen woningen, maar een volgende voorwaarde is dat er ook een modelwoning in het hogere gebouwdeel komt. De eigenaar gaat deze eind 2019/begin 2020 realiseren.

Meer weten?

Bewoners van het complex die meer informatie willen over de aanpak kunnen contact opnemen met het algemene mailadres van het Projectteam Energie & Woningverbetering (PEW).  En lees verder op onze informatieve pagina Aan de slag met woningverbetering.

Nieuwe stap verduurzamen Cronenburg en Egelenburg

Woningisolatie 216 woningen in Buitenveldert

 


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

particuliere verhuurder

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON