Sloterhof – Amsterdam Nieuw-West [Energie]

Aanleiding project

Huurders van het complex Sloterhof in Nieuw-West willen graag een mooie en duurzame woning en leefomgeving. De ruim 600 woningen hebben nu nog enkel glas en zijn ook op andere punten slecht geïsoleerd. Er is al stadswarmte, maar koken gaat nog op gas, en sommige woningen hebben gevaarlijke geisers of energie-onzuinige boilers. De bewoners hebben een bewonerscommissie opgericht om te werken aan een voorstel om de woningen te verbeteren zodat zij minder energie gaan gebruiken. Misschien is het zelfs mogelijk aardgasvrij te gaan wonen. Het complex is overigens vanwege de bouwtechniek (Aireywoningen) een Rijksmonument. Dit maakt de aanpak complexer dan gemiddeld.

Aanpak

Samen met de actieve bewonergroep heeft !WOON de mogelijkheden tot woningverbetering in kaart gebracht. !WOON heeft een rapport gemaakt waarin deze zijn beschreven, inclusief bijbehorende investeringen en subsidiemogelijkheden. Vervolgens is er overleg gestart met de beheerder van de blokken en met de particuliere eigenaar. Nadat de eigenaar heeft laten weten dat hij voorlopig niet van plan is te investeren, beraden bewoners zich op het vervolg. Daarbij is een gang naar de rechter op termijn niet uitgesloten. Voor het zover komt blijven bewoners met ondersteuning van !WOON proberen om het gesprek op gang te houden en de eigenaar op andere gedachten te brengen. Daarover is ook contact met het stadsdeel.

Stand van zaken

Vlak na de zomer is er door !WOON een in deze bouwtechniek gespecialiseerde architect ingeschakeld om de voorstellen naar de eigenaar nóg beter te onderbouwen. Daarna gaat het rekenen verder. Intussen blijven we in contact met de beheerder en de gemeente, met als inzet een goede afloop en betere woningen voor bewoners.

Meer informatie?

Bewoners van het complex die meer informatie willen over de aanpak kunnen contact opnemen met Jamal el Otmani, bewonersconsulent Energie bij !WOON, of het algemene mailadres van het Projectteam Energie & Woningverbetering (PEW).  En lees verder op onze informatieve pagina Aan de slag met woningverbetering.

Bewoners verenigen zich voor verduurzamen Sloterhof

Bewoners Sloterhof willen 600 woningen verduurzamen


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

particuliere verhuurder

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON