Nieuws

Eindelijk einde oneerlijke bemiddelingskosten

25 november 2015

Al jaren voeren de Wijksteunpunten Wonen de discussie met de verhuurbranche over de door hen vaak ten onrechte in rekening gebrachte bemiddelingskosten. Woningeigenaar zoekt huurder, schakelt bemiddelaar in, die zet advertentie online, woningzoekende reageert en wil huren en moet opeens courtage van een volle maand huur plus BTW betalen? Wat een raar systeem was dat! […]

> Lees verder

Huurders willen dubbel glas, rechter brengt duidelijkheid

24 november 2015

Huurders die dubbele beglazing willen, kunnen een voorstel doen aan hun verhuurder. Onduidelijkheden over de redelijke huurverhoging die hierbij hoort, zijn recentelijk door de rechter van tafel geveegd. Dit is goed nieuws voor huurders die in overleg met […]

> Lees verder

Woonduur en woningnet

16 november 2015

Juist nu de woonduur vervalt en mensen die zich tijdig inschrijven bij woningnet nog gebruik kunnen maken van een overgangsregeling is het bezoek van de woningnetspreekuren voor veel mensen interessant. Hieronder een youtube filmpje van een interview met een van de vrijwilligers van het woningnetsc@fe in de Rivierenbuurt. […]

> Lees verder

“Kopen of huren, de keus is aan u”

12 november 2015

De Nieuwe Pijp is een staalkaart van de Amsterdamse sociale huisvesting. Alle Amsterdamse corporaties hebben hier bezit. En zoals dat gaat met het Amsterdamse corporatiebezit is er van alles aan de hand. We spraken met Sherill Lisse en Boudewijn Ruckert, twee leden van […]

> Lees verder

Welke Bewoners Energiedag workshop kiest u?

11 november 2015

Op vrijdag 27 november vindt de tweede Bewoners Energiedag voor Amsterdammers plaats. In het middagprogramma worden drie workshops aangeboden aan bezoekers van deze inspirerende mini-conferentie over energiebesparing in woningen. De thema’s zijn “Energiebesparing en uw woonlasten”, “Stadswarmte in Amsterdam”, en “Verbetervoorstel voor uw woning”. Hieronder leest u meer over de workshops. Graag wel even vooraf […]

> Lees verder

Samenwoonverbod in strijd met artikel 8 EVRM

10 november 2015

Bijna alle huurcontracten vermelden dat zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet mag worden samengewoond. In een recent vonnis van de voorzieningenrechter werd gehakt gemaakt van deze bepaling, omdat die in strijd is met art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. […]

> Lees verder

Schreeuwt uw huis ook om isolatie?

03 november 2015

De Wijksteunpunten Wonen hebben de juiste apparatuur om dat aan te tonen: een warmtebeeldcamera. Op de foto is aan de gele kleur te zien dat de buitenwand een aantal graden warmer is door de slechte isolatie van de muur. De extra fel gele kleur onder de ramen geeft aan waar de radiatoren van de CV […]

> Lees verder

Zzzzz…. mijn VvE slaapt!

20 oktober 2015

Als eigenaar van een appartement, bent u ook mede-eigenaar van het gebouw waarin u woont. Om het beheer van het gebouw in goede banen te leiden is iedere eigenaar lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Het doel van de VvE is om het gebouw te beheren en de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren te […]

> Lees verder

Bewonerssuccessen afl IX: Behoud woningen voor 55+

14 oktober 2015

De bewoners van de Aquinohof, in 2006 opgeleverd als ouderencomplex, kregen begin december 2013 van verhuurder de Key te horen dat bij mutatie de woningen verkocht zouden worden aan de hoogste bieder Er zou voortaan geen rekening meer gehouden worden met de leeftijd van de kopers. […]

> Lees verder

Bewoners eisen de stad terug

07 oktober 2015

Op vrijdag 9 oktober vanaf 15.30 uur trekt de Rolkofferactiegroep van het Koningsplein naar het Paleis van justitie op de Prinsengracht. Voor dit gebouw zijn plannen om het een hotel te maken. De actiegroep ziet daar liever plekken om te wonen. Ook mensen zonder rolkoffer zijn welkom om mee te doen. […]

> Lees verder

!WOON