Nieuws

Bewonerscommissie Begijnhof boekt succes

07 december 2015

Afgelopen zomer kwam een aantal bewoners van het Begijnhof in actie. Onder meer voor lagere huren. Vrijkomende woningen werden als het even kon in de vrije sector verhuurd. Dit frustreerde de traditie van bewoners om te kunnen verhuizen naar een begane grond woning. Ook dreigde door de instroom van de hogere inkomens het karakter van […]

> Lees verder

Hoge Raad: rendement niet doorslaggevend

07 december 2015

In een recent arrest oordeelde de Hoge Raad dat de huurovereenkomst van een woning op de Bloemgracht gewoon in stand blijft. De verhuurder eiste dat de huurder ontruimd zou worden omdat hij geen redelijk rendement zou behalen. Evenals het Gerechtshof ging de Hoge Raad niet mee in de eis van de verhuurder. […]

> Lees verder

Deurwaarder als reddende engel

04 december 2015

Het zal je maar overkomen! De Huurcommissie spreekt een forse huurverlaging uit, maar de verhuurder is het er niet mee eens en laat een dagvaarding uitbrengen. Dit overkwam twee huurders uit Amsterdam West. Gelukkig had één van de huurders een filmpje gemaakt van de lekkage waar het allemaal om ging. Ze heeft dit filmpje aan […]

> Lees verder

Initiatief Overtoom favoriet project Energiedag

02 december 2015

Net vóór de Klimaattop in Parijs werd het initiatief van Yvette Jackson en Clara Mulder gekozen als meest inspirerende energieproject 2015. Met veel inzet en geduld hebben zij samen met medebewoners geregeld dat alle woningen in het Eendracht Anslohof aan de Overtoom dubbel glas krijgen. De uitreiking van de oorkonde vormde het slot van de […]

> Lees verder

Nieuwe Kaderafspraken bij renovatie

01 december 2015

Vanaf vandaag zijn de nieuwe Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering online te raadplegen. Huurdersvereniging Amsterdam, de Woningcorporaties en de gemeente Amsterdam hebben hierin nieuwe afspraken gemaakt over de versterking van invloed van huurders bij renovatie en sloop/nieuwbouw van corporatiewoningen. De Wijksteunpunten Wonen hebben vanuit hun praktijkervaring bijgedragen aan de verbetering van dit document. […]

> Lees verder

Uit de praktijk afl IX: Dreigende afsluiting drinkwater

01 december 2015

Onlangs trof een huurder uit Zuid een briefje van Waternet op de deurmat aan. Vanwege een openstaande schuld van de eigenaar zou hij, samen met de overige bewoners uit het pand, afgesloten worden van water. De huurder betaalt via de huur maandelijks watergeld aan zijn verhuurder, waarom […]

> Lees verder

Woningruil en “In de plaats stelling”

26 november 2015

Veel  mensen zijn op zoek naar een andere woning en een groot gedeelte van die mensen is bekend met Woningnet als middel om naar een andere woning te zoeken. Er zijn echter meer middelen om een andere woning te vinden. […]

> Lees verder

Woonkostenbijdrage voor mensen met laag inkomen en hoge woonlasten

26 november 2015

Graag zouden wij jullie willen wijzen op een persbericht van 19 november 2015. In dit persbericht staat dat Amsterdammers met een laag inkomen financiële ondersteuning krijgen van de gemeente om hun (te) hoge woonlasten te compenseren. Amsterdam is een dure stad om te wonen en voor mensen met een laag inkomen is het duur om […]

> Lees verder

Aandeel sociale corporatiewoningen in de Pijp onder de grens

26 november 2015

De gemeente Amsterdam laat weten dat het aantal sociale corporatiehuurwoningen in het gebied Rivierenbuurt/de Pijp onder de 35% gezakt is.  Door de daling zal de gemeente, als gevolg van stedelijke samenwerkingsafspraken, voorstellen formuleren om de menging te waarborgen. Dit is een reactie op uitkomsten van de buurttop ‘G250’ in de Pijp. […]

> Lees verder

AOW’ers in problemen door afschaffen ouderentoeslag

25 november 2015

Per 1-1-2016 wordt de ouderentoeslag afgeschaft. De ouderentoeslag is een extra vrijstelling van belasting op eigen vermogen voor ouderen met een laag inkomen. De afschaffing hiervan heeft alleen gevolgen voor ouderen met een laag inkomen en relatief veel vermogen. […]

> Lees verder

!WOON