Wooncafe020 – Oud worden in Zuid?

Organisatie: Wooncafe020

Ouderenhuisvesting is een terugkerend thema is het Wooncafe020.  In de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting wordt als oplossing voor het schaarse aanbod betaalbare woningen onder anderen ingezet op herhuisvesting van ouderen.

Als ouderen doorstromen naar een kleinere woning komen grote woningen voor gezinnen beschikbaar. Veel ouderen geven aan op zoek te zijn naar een levensbestendige woning. Het is echter gezien het Amsterdamse woningaanbod een misverstand om aan te nemen dat alle ouderen met een verhuiswens een grote woning achterlaten.

De vraag is ook zijn er woningen beschikbaar waar de ouderen naar toe kunnen en willen verhuizen? Wat zijn de hindernissen? Zijn ouderen te veeleisend?

Tijdens de bijeenkomst  in het kader van de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting over ouderenhuisvesting werd opvallend veel verwezen naar de bejaardenhuizen oude stijl. De bejaardenhuizen zijn echter ontmanteld en van ouderen wordt verwacht dat zij langer thuiswonen. Zijn de lang leven flats een alternatief voor de bejaardenhuizen en verpleeg te huizen oude stijl?

In het Wooncafe020 komen de volgende thema’s bij het onderwerp ouderenhuisvesting steeds weer aan de orde – de uitvoering van de regelingen van hoog naar laag en van groot naar beter, betaalbaarheid, wachtlijsten – het algoritme van Woningnet. Ook zijn er vragen over alternatieve woonvormen zoals woongroepen. Ouderen geven aan dat zij graag in hun vertrouwde buurt blijven wonen.  Niet Te Koop organiseert wekelijks flitsacties tegen de uitverkoop van beneden en levensbestendige woningen door corporaties. Een kleine enquête  van het Wooncafe op de Woonmarkt voor ouderen geeft aan dat toegang tot openbaar vervoer – winkels – zorg professionals -buurtcentra’s belangrijke aandachtspunten zijn voor senioren.

In alle gesprekken die wij de afgelopen jaren hebben georganiseerd blijkt steeds weer dat ‘de oudere’ niet bestaat – de wensen en uitgangsposities verschillen hemelsbreed. De ene 65 jarige is de andere niet en tussen 65 en 85 jaar zit een gat van twintig jaar. Dubbele vergrijzing, een begrip dat met enige regelmaat in beleidsstukken voorbij komt – betekent dat niet alleen het aantal 65+ stijgt maar ook de gemiddelde leeftijd neemt toe. Tussen statistieken en beleving zit soms een wereld van verschil. De wooncoach van !Woon gaf in een presentatie in het Wooncafe020 aan dat veel ouderen te laat nadenken over een levensbestendige woning- een punt is dat ouderen vaak doorwerken tot 67 en als ze nog volop actief zijn in het werkproces met andere zaken bezig zijn.

Gezondheid, inkomen,  huisvesting- sociale netwerken – spelen allemaal een rol zoals ook blijkt uit de presentatie tijdens de bijeenkomst Ongelijkheid in de ouderenzorg – terug te kijken op het YouTube kanaal van pakhuis de zwijger (https://dezwijger.nl/programma/ongelijkheid-in-de-ouderenzorg). Als bijlage ook het artikel in Follow the Money en podcast – De ouderenzorg wankelt

Volgens het CBS vormt 55 procent van de Amsterdammers een eenpersoonshuishouden, terwijl dat in Nederland 39 procent is. Mede daardoor blijft het aantal mantelzorgers in Amsterdam (9%) achter bij het landelijk gemiddelde van 14 procent in de leeftijdsgroep 65-74 jaar. Het inkomen van oudere Amsterdammers wijkt ook vaak af van het landelijke gemiddelde- veel ouderen zijn aangewezen op de AOW- eventueel aangevuld tot bijstand niveau.

Deze week heeft de gemeente  Amsterdam een persbericht uitgebracht waarin wethouder Alexander Scholtes (zorg ) stelt :”het samenvallen van het woningtekort, vergrijzing en het personeelstekort in de zorg leidt de komende jaren tot een van de grootste uitdagingen voor onze samenleving: passende huisvesting van ouderen. Hoe zorgen we ervoor dat alle ouderen veilig, prettig en zelfstandig in de stad kunnen blijven wonen, bij voorkeur in hun eigen omgeving, en ook als zij intensieve zorg nodig hebben? Dat kan als we bouwen aan zorgzame buurten: buurten waar mensen naar elkaar omkijken, waar zorg op maat wordt geleverd. en waar mensen iets te doen hebben en elkaar kunnen ontmoeten. ( volledige tekst persbericht als bijlage).

De financiering van de zorg en volkshuisvesting speelt natuurlijk ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen van beleid. De uitgaven in het kader van de WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning) drukt zwaar op het gemeentebudget- de gemeente krijgt steeds meer taken vaak zonder extra middelen. De financiering van de zorg is zeer complex-de zorg die een huisarts levert, hangt af van de woonsituatie en zorgindicatie van oudere patient. Koppeling en het scheiden van zorg en wonen heeft ook consequenties voor de huurder. https://www.woonbond.nl/thema/huren-recht/koppeling-huur-en-zorgcontracten/

Aan de ander kant van het spectrum zie je ook grote toename van zorgvilla’s. De huisartsenvereniging heeft al aan de bel getrokken. De component wonen is in door de commerciele aanbieders vaak goed geregeld, maar de component zorg niet – meer werk voor huisartsenpraktijken in de buurt van een zorgvilla. Opmerkelijk de eigen bijdrage in een zorgvilla is vaak lager dan de eigen bijdrage in een verpleegtehuis.( artikel Parool hoe regel je huisvesting voor senioren etc.). Geldt ook voor eigenaar bewoners – waarschijnlijk omdat de wooncomponent anders wordt berekend.

Het argument personeelstekort speelt op alle vlakken. Huisartsen in Zuid hebben geprotesteerd tegen de snelheid waarmee de huisartsenpost van het VUmc is gesloten. Een ander argument van de huisartsen in Zuid is  dat “zorg dicht bij de mensen moet blijven”. Afstand is een probleem voor patienten zonder auto of sociaal netwerk en een beperkt budget.

Het thema is te complex om in een avond te bespreken op 25 april zullen de onderstaande sprekers een presentatie geven en met elkaar het de deelnemers aan het Wooncafe020 in gesprek gaan.

Jeanette ter Braak – gemeente Amsterdam een presentatie geven over nieuwe geclusterde woonvormen en woonzorgcirkels.

Anna Riemersma en Nicole Stoffelen zullen uitleg geven over Proeftuin Ouderen rondom d’Oude Rai – ouder worden in de buurt.

Frans Schouwenaar zal praktijkervaringen van OK Bloomers met het pilotproject en inspraak nieuwbouw delen.

OK Bloomers – Taskforce Ouderenhuisvesting Stadionbuurt wil meer geschikte en betaalbare huurwoningen voor ouderen in de Stadionbuurt. En inspraak over nieuwbouw voor ouderen. Inmiddels is met bemiddeling van de gebiedsmakelaar, een pilotproject gestart met Ymere, Eigen Haard en Rochdale-  65 plussers krijgen voorrang op alle vrijkomende woningen op de begane grond en de eerste verdieping.

Tijd:         19.00 -21.00 uur

Waar:      Huis van de Wijk Rivierenbuurt

contact: wooncafe020@gmail.com

graag vooraf aanmelden

 

https://www.parool.nl/amsterdam/makkelijker-woningdelen-en-sleutelrol-voor-ouderen-gemeente-amsterdam-komt-met-maatregelen-tegen-woningnood~b48a7da0/

https://nos.nl/artikel/2517050-opmars-van-seniorenmakelaren-om-krapte-op-de-woningmarkt-tegen-te-gaan

https://www.parool.nl/amsterdam/de-ouderenzorg-verschraalt-ouderen-kom-zelf-in-actie-nu-het-nog-kan~b66c71c9/

https://www.parool.nl/amsterdam/huisartsenpost-in-het-vumc-dreigt-te-sluiten-de-zorg-moet-wel-dicht-bij-de-mensen-blijven~b3b41a99/

https://www.parool.nl/amsterdam/in-dit-seniorencomplex-in-de-houthavens-helpen-de-bewoners-elkaar-hun-oude-dag-door-leuk-met-de-buren~b2625a4a/

https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-waarom-van-weesperflat-geen-wooncomplex-voor-zorgstudenten-en-senioren-maken~b6b94ea3/

https://www.parool.nl/ps/hoe-regel-je-huisvesting-voor-senioren-die-niet-meer-zelfstandig-kunnen-wonen-er-is-niet-altijd-plek-in-de-buurt-van-familie~b982e95b/

A3_poster_wooncafé_april_2024


Datum en tijdstip

25 apr 2024 - 19:00-21:00

Locatie

Huis van de Wijk Rivierenbuurt Rijnstraat 115

Kaart wordt geladen...

Artikel delen:

!WOON