Huurders krijgen € 35.000 terug

21 september 2007

De 216 huurders van de complexen Cronenburg en Egelenburg ontvangen samen €35.000. De samenwerking tussen oplettende huurders en huurteam Buitenveldert van Wijksteunpunt Wonen ZuiderAmstel leidt ertoe dat verhuurder Poelwijck Sweers de afrekening stookkosten corrigeert.

Regelmatig komen er huurders op het spreekuur van huurteam Buitenveldert van het Wijksteunpunt Wonen ZuiderAmstel, met klachten over hun hoge stookkosten. Dan is het zaak te achterhalen waarom die stookkosten zo hoog zijn. Dat is niet altijd eenvoudig: er kunnen zo veel redenen zijn. Als er meer gestookt wordt bijvoorbeeld, moet er meer betaald worden. Maar hoge stookkosten afrekeningen kunnen ook voortkomen uit onjuiste berekeningen, ondeugdelijke installaties, of andere niet aan de huurders toe te rekenen oorzaken.

Cronenburg en Egelenburg
Op de complexen Cronenburg en Egelenburg waren er wel erg veel huurders die ineens (meer dan gebruikelijk) moesten bijbetalen na de afrekening stookkosten. Bovendien was de winter niet bijzonder lang of koud geweest.

De bewonerscommissie voor de complexen was enkele jaren daarvoor opgeheven, zodat de afrekening niet vooraf gecontroleerd kon worden. Daarop hebben de bewoners in allerijl mevrouw Treur, een lid van de voormalige bewonerscommissie, gemachtigd om de afrekeningen te controleren. Mevrouw Treur ontdekte dat er een grote partij olie in rekening gebracht was bij de huurders. Deze olie was wel geleverd, maar nooit gebruikt. Vlak na de levering van de olie zijn de complexen overgegaan op stadsverwarming.

Verhuurder Poelwijck Sweers vond dat de olie terecht bij de huurders in rekening gebracht was, omdat die in eerste instantie bestemd was voor de huurders en diende als reserve. Mevrouw Treur was het hier niet mee eens. Zij heeft bij huurteam Buitenveldert advies gevraagd. Samen hebben zij hierover enkele gesprekken gevoerd met Poelwijck. Op het moment dat het huurteam ten behoeve van alle huurders een procedure bij de Huurcommissie wilde opstarten, heeft Poelwijck toegegeven. De huurders kregen €35.000 terug. Dat is gemiddeld €162 per woning.

Bewonerscommissie
In dit geval zijn de teveel betaalde kosten achteraf terug gegeven. De huurders van Cronenburg en Egelenburg zullen hun actieve buren waarschijnlijk koesteren. Zonder actieve en oplettende bewoners is het moeilijk om de vinger op de eventuele zere plek te leggen. Het huurteam kan informeren over de regels en begeleiden bij procedures. De Huurcommissie kan de juistheid van afrekeningen controleren. Maar alleen de bewoners kennen de werkelijke gang van zaken. Met een bewonerscommissie zijn huurders vooraf voorbereid, bijvoorbeeld om de servicekosten afrekeningen vooraf met de verhuurder te bespreken.

Huurders met vragen over de stookkosten of andere servicekosten kunnen bij de Wijksteunpunten Wonen terecht. De Wijksteunpunten Wonen bieden ook begeleiding bij het opzetten van bewonerscommissies. Ieder stadsdeel heeft een Wijksteunpunt Wonen.

Edo Gommers
Assistent-teamleider Wijksteunpunt Wonen ZuiderAmstel

Artikel delen:

!WOON