Rechten en plichten bij renovatie

14 februari 2008

Als huurder mag U verwachten dat Uw verhuurder de woning goed onderhoud. Omgekeerd, als uw verhuurder achterstallig onderhoud wil uitvoeren dan bent U als huurder verplicht om medewerking te verlenen. Bijna al het onderhoud komt zonder huurverhoging voor rekening van de verhuurder. Daar betaalt U immers iedere maand huur voor.

Aan welk onderhoud moet U meewerken? Er is een verschil tussen achterstallig onderhoud en woningverbetering. Wat de gevolgen voor de huurprijs zijn hangt af van de soort werkzaamheden.

Achterstallig onderhoud
Achterstallig onderhoud is het opknappen van bestaande zaken, bijvoorbeeld het vervangen van rotte kozijnen. Dit is het normale verplichte onderhoud van zaken die al in de woning zitten of aanwezig horen te zijn. De verhuurder is verplicht om dit onderhoud uit te voeren en dit te betalen uit de huuropbrengst. U hoeft hiervoor nooit een huurverhoging te accepteren maar U bent verplicht om medewerking te verlenen.

Woningverbetering / geriefsverbetering
Woningverbetering is het aanbrengen van nieuwe zaken of het verbeteren van bestaande zaken, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van dubbel glas of C.V. of het vervangen van de douche door een ligbad. Dit zijn zaken waardoor Uw woongenot wordt verbeterd. Woningverbetering kan uitsluitend met wederzijds goedvinden. Hier mag wel een huurverhoging voor berekend worden. Deze huurverhoging is aan regels gebonden. Een verhuurder die eigenhandig aan het klussen gaat en meer doet dan is afgesproken kan hiervoor niet achteraf een huurverhoging in rekening brengen. Bij complexmatige verbeteringen moet de verhuurder de toestemming hebben van 70% van de huurders of anders toestemming aan de rechter vragen.

Afspraken en overleg
U bent verplicht om medewerking te verlenen aan het opknappen van onderhoudsgebreken. De verhuurder moet dit wel netjes aankondigen en met U overleggen.

De verhuurder moet duidelijk en op tijd aankondigen wanneer en wat hij gaat doen in uw woning. U bent niet verplicht toegang te verschaffen als de aannemer ineens maandagochtend onaangekondigd op de stoep staat. Vraagt U gerust aan Uw verhuurder om dit netjes op papier te zetten. Wij adviseren U duidelijke afspraken te maken over wat er precies gaat gebeuren in uw woning en hoe lang het gaat duren.

Aanspreekpunt
Maakt U ook duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is en bij wie U terecht kunt als er problemen ontstaan tijdens de werkzaamheden. Dit om te voorkomen dat bij problemen de verhuurder naar de aannemer verwijst en omgekeerd. Als U twijfelt of bepaalde werkzaamheden noodzakelijk zijn neemt U dan contact op met Wijksteunpunt Wonen Groot Oost.

Advies en ondersteuning
Bij Wijksteunpunt Wonen Groot Oost kunt u met uw vragen terecht op het inloopspreekuur aan de Wijttenbachstraat 34hs. Het spreekuur is maandags van 19.00 – 20.00 uur en woensdags van 9.00 – 12.00 uur. U kunt ons ook bellen op 462 0330 of mailen via het contactformulier.

Artikel delen:

!WOON