Nieuw huurcontract altijd binnen 6 maanden laten toetsen

18 maart 2008

Als je als huurder een nieuw contract afsluit, dan is het van het grootste belang om de overeengekomen huur binnen 6 maanden te laten toetsen. Bij veel huurders bestaat helaas de misvatting dat je pas iets aan je huur kan doen als je ergens een jaar woont. Daarnaast horen wij regelmatig van huurders dat ze ervan uitgaan dat ze in een “ vrije sector woning” wonen en dat makelaars in zo’n woning mogen vragen wat ze willen. Dat is een misvatting!

Elke huurder heeft het recht om binnen 6 maanden te laten bekijken of hij niet teveel huur betaalt. Of een woning een “vrije sector woning” wordt genoemd, van een corporatie is of van een particulier, het maakt allemaal niet uit. Ook kan je als gevolg van het laten toetsen van je huur niet je woning worden uitgezet!

Mocht je meer huur betalen dan volgens de puntentelling van de woning is toegestaan dan kan de Huurcommissie de huur verlagen, met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van het contract. Als je pas na 6 maanden actie onderneemt, dan ben je, in het geval dat je kale huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt, te laat. Ook al zou je teveel huur betalen, dan nog wordt de huur niet verlaagd omdat het contract is geliberaliseerd.

De huurteammedewerkers komen regelmatig in woningen waar het huurcontract onterecht is geliberaliseerd en waar bewoners niet op tijd actie hebben ondernomen. All-in huren mogen helemaal niet. Wijksteunpunt Wonen Groot Oost kan een gratis opname maken van uw woning en u adviseren en helpen bij het opstarten van de juiste procedure.

 

Artikel delen:

!WOON