Perfect Housing in de fout

17 juni 2008

Woningbemiddelingsbureau’s bedingen met regelmaat veel te hoge servicekosten. Onlangs heeft de huurcommissie het maandelijks voorschotbedrag van een woning in de Marnixstraat verlaagd van €1.135,- naar €187,-. Een verlaging van bijna duizend euro per maand!

De Dienst Wonen heeft een toezichthoudende taak op de woonruimtebemiddelingsbureau’s. Het betreft hier een vergunningsplichtige particuliere huurwoning en de huurder is in het bezit van een huisvestingsvergunning. Het WSWonen Centrum heeft bij de Dienst Wonen een formele klacht ingediend tegen bemiddelaar Perfect Housing.

Artikel delen:

!WOON