Notitie flankerend beleid splitsen en verkoop

10 november 2008

In vervolg op de notitie speculatie en uitponden is er nu een notitie over signalen rond splitsen verschenen. Het doel van splitsing is verkoop van de woning in lege staat. In de praktijk staan het ongestoord woongenot en verkoop in de particuliere markt vaak op gespannen voet.

Er blijken diverse mogelijkheden voor verhuurders om panden te splitsen buiten het splitsingsquotum om. Daarnaast gaan particuliere eigenaren soms erg creatief om met de regels en blijkt in een aantal gevallen dat bewoners erg gemakkelijk uitgeplaatst worden, ook als daar geen technische noodzaak voor is. Het meldpunt trekt hier geen conclusies uit, maar meldt de signalen onderbouwd aan de beleidsmedewerkers en de politiek. Het eerste concrete resultaat van discussie over dit soort problematiek is dat een aantal stadsdelen nu het wijksteunpunt inschakelt om de puntentelling van woningen te controleren bij een splitsingsaanvraag.

Download de notitie (word)

 

Artikel delen:

!WOON