Aanpak vocht Casablanca gestart

10 december 2008

vervangen door HR++ glas, op dit moment de best isolerende beglazing en er worden ventilatieroosters geplaatst. Verder worden de isolatie, de dakbedekking en afvoeren van de balkons vernieuwd. Een mooi resultaat van de bemoeienissen van de bewonerscommissie Casablanca.

Uit onderzoek van het Wijksteunpunt Wonen bleek een jaar geleden dat in de twee fraaie, witte, door Nagelkerke ontworpen woningblokken uit 1982 bijna de helft van de bewoners met -soms ernstige- vochtklachten kampt. Vocht- en schimmelplekken in badkamers, keukens, woon- en slaapkamers, houtrot in ramen en kozijnen, bolstaande wanden, loslatend behang en een muffe stank. Verondersteld werd dat de klachten voortkwamen uit een slecht ventilatiesysteem, in combinatie met onvoldoende isolatie, bodemafsluiting en verkeerde constructies voor de afvoer van regenwater.

Ondertussen hielp het Huurteam van het Wijksteunpunt Wonen individuele bewoners met onderhoudsprocedures, om de verhuurder te bewegen hun klachten te verhelpen op straffe van huurverlaging naar 40% van de maximale huur. Op bewonersvergaderingen bespraken de bewoners de klachten met elkaar en richtten zij de bewonerscommissie op. Deze tooide zich met de fraaie naam Casablanca en ijverde bij Ymere voor een strukturele aanpak van de problemen. Niet zonder succes.Ymere nam de klachten serieus. Technisch onderzoek bevestigde de veronderstellingen van het Wijksteunpunt Wonen over de oorzaken van de vochtoverlast. De opknapbeurt die daarop is afgestemd, wordt uitgevoerd tijdens bewoning en heeft uiteraard geen huurverhoging tot gevolg.

Woensdag 17 december van 15 tot 17 uur houdt Ymere open huis in de eerste opgeknapte woning van het complex Nieuwe Houttuinen 1-23 en 47-81. In de modelwoning op nr 73 kunnen alle bewoners zien wat er de komende maanden ook in hun woning gaat gebeuren.

Artikel delen:

!WOON