Bestuurlijke boetes

28 januari 2010

Vanaf 1 januari 2010 zal de gemeente Amsterdam overtreders van de Huisvestingswet een bestuurlijke boete gaan opleggen. De nieuwe Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010, die op 15 december 2009 door de Regioraad is vastgesteld, heeft dit mogelijk gemaakt. De bestuurlijke boete is een belangrijk nieuw wapen in de strijd tegen woonfraude. Overtredingen van de Huisvestingswet kunnen nu bestraft worden met boetes die oplopen tot € 18.500,- De gemeente zet dit middel in naast de al bestaande dwangsom.

Amsterdam kent al het instrument van de dwangsom om frauduleuze woonsituaties tegen te gaan. De dwangsom geeft de overtreder de gelegenheid om, zodra hij betrapt wordt, de onrechtmatige situatie ongedaan te maken. De bestuurlijke boete geeft lik op stuk. De gemeente verwacht dat de mogelijkheid om hoge boetes op te leggen een grote preventieve werking zal hebben.

De gemeente zal bij het inzetten van de bestuurlijke boete prioriteit geven aan ernstige overtredingen:

  • het uitvoeren of faciliteren van criminele activiteiten;
  • woningonttrekking (woningen die bijvoorbeeld illegaal als hotel worden aangeboden);
  • illegale onderhuur.

De Boetes
De boetes zijn maximaal € 18.500:

  • € 340,- voor een onderhuurder, die zonder huisvestingsvergunning op de woning woont
  • € 3.000 (en bij herhaalde overtreding € 4.500) voor een huurder die zijn woning zonder huisvestingsvergunning doorverhuurt zonder dat winst is gemaakt;
  • € 12.000 (en bij herhaalde overtreding € 18.500) voor een huurder die zijn woning zonder huisvestingsvergunning doorverhuurt als wel winst is gemaakt ;
  • € 6.000 (en bij herhaalde overtreding € 9.000) voor een eigenaar die zijn woning zonder huisvestingsvergunnning verhuurt;
  • € 12.000 (en bij herhaalde overtreding € 18.500) voor het zonder vergunning onttrekken van een woning aan de woningvoorraad.

Artikel delen:

!WOON