Vernieuwing Czaar Peterbuurt

15 februari 2010

Eigen Haard gaat het volgende blok in de Czaar Peterstraat opknappen, genaamd Blok N47. Het WSWonen biedt ondersteuning bij het oprichten van een bewonerscommissie. Op 22 februari was er een zeer goed bezochte bewonersavond in de Oosterkerk. Het WSWonen heeft een informatiekrantje gemaakt om de bewoners voorafgaand aan het renovatieproces goed te informeren.

De N47-bewoners hadden veel vragen over de gang van zaken bij de renovatie van hun complex. Zes personen hebben zich aangemeld voor de bewonerscommissie. Achterop het N47-Krantje staat een woonwensenenquête. De ingevulde vragenlijsten stromen al binnen.Eigen Haard houdt op 4 maart een informatieavond voor de huurders van blok N47.
Het N47 krantje is huis-aan-huis onder alle bewoners van het blok verspreid en u kunt het hier downloaden.

Artikel delen:

!WOON