Buurtberaad: toegang woningmarkt de Pijp

07 september 2010

Op zondag 12 september vonden er discussies plaats op het nazomerfestival in de Pijp. Een van deze discussies ging over de vragen “Hoe houden we de woningmarkt in de Pijp toegankelijk voor iedereen? Of moeten bepaalde groepen zich op andere buurten richten?” Raadsleden van diverse partijen gaven hun mening, het publiek reageerde.

Er werd gediscussieerd aan de hand van een stelling. In de stelling werd er van uitgegaan dat de grotere hoeveelheid betaalbare woningen in de pijp behouden moet blijven omdat anders stadsdeel Zuid te veel koop/dure woningen zou krijgen.
woningvoorraad naar eigendomde PijpZuidAmsterdam
eigenaar/bewoner20%27%26%
sociale verhuur43%31%49%
particuliere verhuur37%43%25%
totaal100%100%100%

Vanuit de oppositie en de PvdA werd dit ondersteund. Sommigen trokken dit zelfs verder: er zijn in Zuid al te weinig betaalbare woningen ten opzichte van andere stadsdelen dus in geheel Zuid moet de betaalbare voorraad bewaakt blijven worden (Jan Kok, Groen Links en Marcel Koldewijn, SP). De PvdA (Brahim Abid) hield het bij de Pijp en vind dat daar geen corporatiewoningen verkocht mogen worden. Mogelijk met een uitzondering voor de Diamantbuurt. D66 wilde zich niet vastpinnen op een verbod tot verkoop (Ed Berkhout) en de VVD had laten weten niet op deze gelegenheid in discussie te willen. Om het eventuele politieke gemarchandeer te kunnen staven aan cijfers en historie was ambtenaar Gerard Lebbink bereid gevonden om de feiten te leveren. Jan Reinders van de huurdersvereniging maakte zich sterk voor het behoud van de huurwoningvoorraad. En als er dan toch verkocht zou moeten worden, dan aan zittende huurders tegen een goede korting zoals tot voor kort nog heel gewoon was.

Hoewel de tafelgasten allen van de mannelijke kunne waren, kwamen de reacties uit het publiek vooral van dames. Er werd onder andere gepleit voor voorrang voor mensen met een binding of relatie met de Pijp om zo de wachtlijstenpijn eerlijker te verdelen. Deze regionalisering van de woningmarkt tot op buurtniveaul werd tot weerzin van sommigen geherformuleerd tot eigen-buurt-eerst-beleid.

Op de vraag hoe de wachtlijsten verkort konden worden kwamen een aantal ideeen om bij te bouwen, immers de makkelijkste manier om meer mensen te huisvesten. Vanuit de kraakgroep kwam het voorstel om de Apollolaan van een aantal mooie blokken sociale woningen te voorzien, goed voor de menging, ook in die buurt. Veruit de favoriet onder de tafelgasten was het voormalige stadsdeelkantoor aan het Vondelpark.

De discussie vond plaats onder verantwoordelijkheid van huurdersvereniging de Pijp en werd geleid door het voormalige Groen-Links raadslid Bram Bos.

Artikel delen:

!WOON