Zonne-energie en energiebesparing is er ook in uw buurt!

23 januari 2012

Op woensdag 18 januari heeft het Wijksteunpunt Wonen Zuid deelgenomen aan een info-avond over zonne-energie en energiebesparing. De info-avond werd gehouden in het ‘Huis van de Wijk Rivierenbuurt’.

Het was een zeer informatieve avond, dat georganiseerd werd door Thijs Brouwer van Goed Bezig en tevens buurtburgemeester van de Campagne Zonnekracht van Nudge. Met behulp van Nudge is Thijs Brouwer ‘buurtburgemeester’ waarbij hij het voortouw neemt en het aanspreekpunt is voor de Campagne Zonnekracht in de wijk. Voor deze campagne wordt samen met buurtgenoten een plan ontwikkeld om in de eigen buurt via zonne-energie te verduurzamen.

Deelnemers wilden deze avond niet alleen informatie hebben over het thema maar waren ook geïnteresseerd in:

  • de mogelijkheden om zelf een bijdrage te leven aan duurzaamheid,
  • manieren waarop buurtbewoners aangemoedigd kunnen worden op het gebied van duurzaamheid en van elkaar kunnen leren,
  • mogelijkheden om als huurder de woningbouwvereniging te bewegen om zonne-panelen te plaatsen en
  • manieren waarop de eigen VvE gemobiliseerd kan worden als het gaat om maatregelen nemen om energie te besparen zoals het plaatsen van zonne-panelen.

Sprekers op deze avond waren Pauline Westendorp van “Wij krijgen Kippen!”, Els Franssens van het Wijksteunpunt Wonen Zuid, Peter Weppner van de Alliantie, Berend Olde Rikkert van Zon-IQ en Siward Zomer van de Windvogel.

“Wij krijgen Kippen!” is een project waarmee inwoners, bedrijven, ambtenaren en andere organisaties in stadsdeel Zuid samen werken aan de productie van schone, met lokale bronnen opgewekte, energie. Het doel is om voor het eind van het jaar 50 lokale duurzame organisaties te hebben in het stadsdeel Amsterdam Zuid.
Peter Weppner van de Alliantie gaf inzicht in projecten op het gebied van duurzame energie waarbij zonnepanelen geplaatst worden op daken van woningen. Het streven is om 25% energie en CO2 te sparen per m2 woning voor het eind van 2018.
Berend Olde Rikkert van Zon-IQ heeft een presentatie gegeven over hoe zij klanten grip kunnen geven op eigen stroom door gebruik van zonnepanelen. Er zijn immers veel belemmeringen die om een oplossing vragen.
Siward Zomer van de Windvogel heeft een presentatie gegeven over de manier waarop men mede-eigenaar kan worden van de windmolens van de Windvogel waaronder de Amstelvogel aan de Ouderkerkerplas.

Namens het Wijksteunpunt Wonen Zuid heeft Els Franssens gesproken over de manieren waarop wij huurders kunnen helpen om energiebesparende maatregelen te nemen, onder andere door goede en redelijke voorstellen aan de verhuurder te helpen opstellen. Energiebesparend wonen, hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Een groot deel van de besparingen kunnen al bewerkstelligd worden door woningverbeteringen door te voeren zoals het isoleren en het plaatsen van dubbel glas.

Tijdens deze avond is verder kennis uitgewisseld en zijn initiatieven aangemoedigd op het gebied van duurzaamheid.

Wilt u als huurder een energiecheck om te kijken of een voorstel richting verhuurder zin heeft?
Maak  hier  een afspraak of stel uw vraag via onze webformulier.

Artikel delen:

!WOON