Bewonerscommissie en Eigen Haard komen elkaar tegemoet bij renovatie complex Makassarplein

05 februari 2013 - Na jarenlange verwaarlozing is er, tot opluchting van veel bewoners, in 2011 door Eigen Haard besloten dat er iets moest gebeuren in Complex ‘Indië 8’ in de Indische Buurt. Met behulp van het Wijksteunpunt Wonen Oost is er een bewonerscommissie opgericht en deze is gedurende het traject ondersteund. Na lang gesteggel is er eind vorig jaar een peildatum afgegeven.

Onderhoud of renovatie?
Uit het technisch en funderingsonderzoek dat door Eigen Haard is laten doen bleek dat er sprake is van o.a. betonrot, rotte kozijnen, scheurvorming en verzakking, bodemverontreiniging en dat de fundering in slechte staat is. Uiteraard waren de bewoners allang op de hoogte van de slechte staat van het pand en men voelde zich dan ook niet erg serieus genomen door Eigen Haard, dat vele jaren geen onderhoud heeft gepleegd. In eerste instantie kon de BC zich ook niet erg vinden in de plannen die Eigen Haard met het complex had. Er was een principieel verschil in mening tussen de commissie die vooral onderhoud wilde, en Eigen Haard die renovatie wilde met huurverhogingen.

Zorgen over de betaalbaarheid
Ondertussen werd een start gemaakt met de achterbanraadpleging. Ook hieruit bleek dat veel mensen zich zorgen maakten over de betaalbaarheid van de gerenoveerde woningen, naast een heel groot gedeelte dat alleen maar z.s.m. weg wilde uit dit complex. Bij het opstellen van het sociaal plan is door de commissie veel nadruk gelegd op de betaalbaarheid. Hierin zijn enkele succesjes geboekt, zoals mogelijke terugkeer met behoud van huurcontract en terugkeer niet alleen in de eigen woning, maar ook op een vergelijkbare woning en zonder dat de Donnerpunten berekend worden. Een ander punt dat de commissie heeft binnengehaald betrof de huurders met een inkomen boven de 50.000 euro, die, anders dan in de nieuwe kaderafspraken staat, wel een sv-urgentie krijgen.

Kleine tegemoetkomingen
Op basis van dit sociaal plan en de uitkomsten van de achterbanraadpleging is door de commissie een -nog steeds flink kritisch-  gekwalificeerd advies geschreven. Vervolgens zijn er nog enkele toezeggingen gedaan door Eigen Haard, zoals huurgewenning voor mensen die op grond van hun inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag maar dit niet krijgen omdat ze teveel spaargeld hebben (bijv. omdat ze zelf voor hun pensioen sparen) en voor potentiële kopers is een korting bedongen van 10% (i.p.v. de door Eigen Haard voorgestelde 5%). Om de kosten toch enigszins te verlagen  is de door Eigen Haard gewenste videofoon uit de plannen geschrapt. Door deze kleine tegemoetkomingen is de bewonerscommissie uiteindelijk akkoord gegaan met het plan. Hierbij speelde ook een rol dat aanvechting van het plan bij de rechter en dus uitstel zeer tegen de wil zou zijn geweest van de huurders die haast hadden om weg te komen.

Vertraging bij het stadsdeel
Het gekwalificeerd advies en de reactie daarop van Eigen Haard zijn naar het stadsdeel gegaan, dat niet direct overtuigd was van de uitvoerbaarheid van de herhuisvesting en  het plan om deze reden nog een tijdje heeft aangehouden (ondanks de toezegging van Eigen Haard ook woningen uit het eigen bezit rechtstreeks aan te bieden aan de lagere inkomens en bovendien woningen van de Alliantie die eveneens gelegen zijn aan het Makassarplein voor deze huurders beschikbaar te stellen). Degenen die snel weg wilden waren uiteraard niet blij met deze vertraging, dus voor deze mensen was de opluchting  groot toen in november uiteindelijk toch de peildatum is verstrekt. Inmiddels is een aantal bewoners verhuisd. De renovatie zou rond november 2013 moeten starten.

Artikel delen:

!WOON