Bewonersparticipatie bij renovaties

10 maart 2013

Dinsdagavond 12 maart bespreekt de deelraad Centrum een notitie van de SP fractie over bewonersparticipatie bij renovaties. Aanleiding is een raadsadres van bewonerscommissie Groenmarkt over het afgeven van een peildatum.

Bewonerscommissie Groenmarkt is zeer teleurgesteld in Ymere. De bewoners mogen na de renovatie wel terugkeren, maar er is geen garantie voor terugkeer naar de huidige woning. Ymere wil alle huurcontracten beëindigen, wat in de praktijk zal betekenen dat de huren fors omhoog gaan. Dit is teleurstellend voor de commissie aangezien zij al jaren met Ymere in overleg is. Het recht op terugkeer naar de huidige woningen blijft een belangrijke eis van de commissie, maar daar gaat Ymere niet mee akkoord.

De gemeente Amsterdam heeft een peildatum afgegeven, waarmee de verder planvorming en de uitplaatsing van de bewoners van start kan gaan. De bewonerscommissie heeft tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend. Zij is van mening is dat de inspraakprocedure, zoals vastgelegd in de Amsterdamse Kaderafspraken, niet correct is gevolgd.

De SP fractie heeft bij de deelraad Centrum een voorstel ingediend, waarbij de afgifte van een peildatum in de toekomst moet worden voorgelegd aan de leden van de commissie Bouwen en Wonen. Zo kan er getoetst worden of de inspraakprocedure op een correcte wijze is gevolgd. Tevens stelt de SP voor dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum er bij de centrale stad op aandringt dat Ymere opnieuw het gesprek aangaat met bewonerscommissie Groenmarkt.

De commissievergadering vindt plaats op dinsdag 12 maart 2013. Aanvang 19.45 uur. Het agendapunt staat gepland om 21.25 uur, maar de insprekers krijgen zoals gebruikelijk het woord aan het begin van de vergadering.

Vorige week voerden de bewoners actie door het onthullen van gevelborden met de slogan ”Wat doet Oranje”. Klik hier voor een verslag met filmpje. De bewoners hebben ook een website gelanceerd: www.watdoetoranje.nl. Lees ook het artikel in Het Parool van vrijdag 8 maart.

 

Downloads

Agenda commissie Bouwen en Wonen stadsdeel Centrum (12 maart 2013)

Raadsadres Bewonerscommissie Groenmarkt (30 december 2012)

Notitie SP fractie deelraad Centrum – Bewonersparticipatie bij sloop/nieuwbouw en grote renovaties (18 december 2012)

https://twitter.com/InspraakNU

 

Eerder verschenen artikel op deze website

Groenmarkt eist intrekking peildatum (5 december 2012)

Artikel delen:

!WOON