Het controleren van een geliberaliseerde huurprijs loont!

20 maart 2013 -

huurster bedankt WSW West met bloemen

In maart 2012 neemt een huurster haar intrek in een woning in Oud-West tegen een kale huurprijs van €900,-. De woning wordt geliberaliseerd verhuurd, omdat deze volgens de puntentelling van verhuurder Stadgenoot 143 punten heeft en daarom verhuurd mag worden voor elke prijs (de liberalisatiegrens lag in 2012 op 143 punten).

De huurster vindt de huurprijs toch wel hoog, en heeft na wat speurwerk op internet op eigen houtje een toetsingsprocedure opgestart bij de Huurcommissie. In eerste instantie telt de Huurcommissie 131,25 punten, inclusief aftrek van 5 punten voor een Frans balkon. Tijdens de zitting bij de Huurcommissie geeft Stadgenoot aan dat er sprake is van een zeembalkon en geen Frans balkon en de aftrek van 5 punten daarmee onterecht is. Ook is er een zolderberging van ongeveer 8,7m2. Huurder sluit zich bij het commentaar van Stadgenoot aan. De Huurcommissie neemt deze info over en komt uiteindelijk op 131,25 + 5 (aftrek frans balkon) + 6.75 (8.7 afgerond = 9 x 0.75) = 143 punten = geliberaliseerd.

De huurster doet nogmaals internetonderzoek en komt terecht op de website van het Wijksteunpunt Wonen en vraagt om een second opinion. WSWonen past nogmaals de puntentelling toe en komt op (slechts) 141 punten, hetgeen zou resulteren in een huurprijs onder de liberalisatiegrens. De voornaamste reden voor de afwijking ten opzichte van het rapport van de Huurcommissie is dat de werkelijke totale oppervlakte van de woning  lager is dan voorheen opgemeten. Dit komt met name door het feit dat de oppervlakte van de zolderkamer in het eerste rapport niet was opgemeten, maar waarvan de oppervlakte ter zitting bij benadering was meegenomen (welke benadering na meting 2m2 blijkt af te wijken van de daadwerkelijke oppervlakte). De huurder krijgt van het WSWonen het advies mee om contact te leggen met Stadgenoot om het voor te leggen met als doel de zaak te schikken. Stadgenoot stelt dit erg op prijs en stelt voor om de woning nogmaals op te meten en aan de hand daarvan hopen zij tot een akkoord te komen. Stadgenoot komt tot exact dezelfde metingen en kan daarom niet anders dan het boetekleed aantrekken, met terugwerkende kracht huur te restitueren en de woning voor een kale huurprijs van €658,85 in de sociale verhuur te verhuren.

Het contoleren van een geliberaliseerde huurprijs kan (zeker in het eerste half jaar van een huurcontract) dus zeker lonen. Huurt u
geliberaliseerd? Ook dan kunt u het WSWonen vragen om een puntentelling!

Artikel delen:

!WOON