Een huurverhoging van 366,5%!

01 augustus 2013

Moeder en dochter uit West komen op het spreekuur. De huur van hun woning bedraagt €146,-. Ze hebben van de verhuurder een huurverhogingsvoorstel gekregen. Op grond van het verzamelinkomen van het huishouden mag de huur met 4% verhoogd worden, dus €5,84 extra per maand. Daarnaast komt de verhuurder met een zogenaamde ‘’huurprijscorrectie’’ op de proppen, namelijk een extra huurverhoging van €529,18. Dat is omgerekend een verhoging van 366,5%!! Deze ‘’huurprijscorrectie’’ is door verhuurder zelf verzonnen, er is geen enkele wettelijke grond om voor een sociale huurwoning een huurverhoging te vragen die hoger is dan de door de overheid vastgestelde percentages voor 2013. Daarnaast is de verhuurder voorbij gegaan aan de ‘’maximaal redelijke huurprijs’’. Dat is de maximale huur die gevraagd mag worden en die bepaald wordt door de puntentelling. De maximale huurprijs voor deze woning is € 386,99. Dit bedrag kan alleen bereikt worden door de jaarlijkse toegestane huurverhoging en eventuele woningverbetering. Huursters hebben direct bezwaar aangetekend maar hebben tot heden van de verhuurder nog geen reactie mogen ontvangen. Wordt vervolgd….

Artikel delen:

!WOON