Bewonerscommissie Amstel naar de rechter

25 november 2013

Dinsdag 26 november dient een rechtzaak die bewonerscommissie Amstel tegen verhuurder Rochdale bij de Kantonrechter aanhangig heeft gemaakt. De commissie verzoekt de rechter om te bepalen dat het besluit van Rochdale om de woningen in het complex Amstel te verkopen niet mag worden uitgevoerd.

Het complex betreft Amstel 288 t/m 298. De bewonerscommissie is van mening dat de gevolgde procedure omtrent splitsing en verkoop in strijd is met de Overlegwet (het verplichte overleg tussen huurders en verhuurder). In het meerjarenplan ‘Rochdale geeft Thuis’ staat: “Wij streven naar gevarieerde wijken, met verschillende soorten woningen en een gevarieerd samengestelde bevolking (…). In wijken waar die variatie al bestaat en de leefbaarheid naar wens is, handhaven wij, samen met andere woningcorporaties, zoveel sociale huurwoningen als minimaal nodig zijn.” Voor het besluit om te verkopen moest Rochdale, volgens commissie Amstel, dus minimaal uitleggen: welke wijk is dit? Hoeveel sociale huurwoningen zijn in deze ‘wijk’ minimaal nodig om gevarieerd te zijn, hoe handhaaft Rochdale dit minimum aantal, en wat is de samenwerking met andere woningcorporaties? Dit alles legt Rochdale volgens de bewoners niet uit.

Bovendien moest Rochdale aangeven welke gevolgen voor de betrokken huurders voortvloeien uit de verkoop. Ook dit legt Rochdale volgens de bewonerscommissie onvoldoende uit. Tijdens de laatste huurdersvergadering zei een van de bewoners: “Als wij dit hadden geweten, zouden nog veel meer bewoners tegen verkoop zijn.” Wat ten eerste impliceert dat de bewoners niet willen dat het complex in de verkoop gaat. Ten tweede geeft de opmerking aan dat de bewonerscommissie vooraf niet goed geïnformeerd is over het voornemen tot verkoop. In andere complexen houdt Rochdale nu, bij een voornemen tot verkoop, een voorlichtingsbijeenkomst. Bij complex Amstel is dit nooit gebeurd. De bewonerscommissie vindt dan ook dat de huurders niet genoeg geïnformeerd zijn en daarom weten ze nog steeds niet waar zij aan toe zijn.

Hoe heeft de rechter eerder geoordeeld? In een dergelijke zaak verloor bewonerscommissie Wittenburg (ook stadsdeel Centrum) van Eigen Haard. Spannend wordt het dus wel! Wittenburg was een dergelijke zaak over verkoop en de Overlegwet, maar niet precies hetzelfde. Deze zaak is net anders, met andere partijen en andere argumenten.

De mondelinge behandeling van het verzoekschrift van bewonerscommissie Amstel tegen de splitsing en voorgenomen verkoop van de woningen in complex is op dinsdag 26 november 13.30 uur op de Rechtbank te Amsterdam, Parnassusweg 220.

Eind december volgt de uitspraak.

Artikel delen:

!WOON