Huurprijsverlaging na check energielabel

04 november 2013

Vanaf 1 juli 2011 maakt het energielabel deel uit van de huurprijs. Dat houdt in dat bij de toetsing van de huurprijs ook gekeken moet worden of het label wel correct is. De Huurcommissie acht het aanvankelijk voldoende om voor het vaststellen van de maximale huurprijs te kijken naar het label welke door een gecertificeerde energie adviseur afgemeld is op ep-online.nl (de officiële website van Agentschap NL, een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse zaken dat diensten aanbiedt m.b.t. duurzaamheid). De eigenaar geeft opdracht om het energielabel vast te stellen Als een huurder het niet eens is met dit afgemelde energielabel kan de Huurcommissie verzocht worden om dit te onderzoeken. Dit moet wel op basis van een afwijkend energielabel vastgesteld door een gecertificeerd adviseur, dat aangeleverd wordt door de huurder.

Bij het Wijksteunpunt Wonen West kwamen toch huurders die twijfelden aan de juistheid van het label van hun nieuwe woning. Bij één  van de huurders had de verhuurder het label afgemeld met label B. Een gecertificeerd adviseur van het energieteam van het  WSWonen West heeft het label bepaald en kwam uit op label C. Vermoed werd dat het algemene trappenhuis meegerekend was als verwarmde ruimte en dat daardoor een beter label berekend werd. Voor deze woning maakte het verschil tussen label B en label C veel uit. Bij label B kon een geliberaliseerde huur berekend worden en met label C viel deze woning in het gereguleerde segment (sociale huur met huurprijs tot  € 681,02).

De huurcommissie heeft bij de behandeling van de toetsing huurprijs op verzoek van het WSWonen West zelf een label laten vaststellen door een onafhankelijke energieadviseur. Deze kwam ook uit op label C. Er bleken twee verschillen te zijn. Het trappenhuis was inderdaad geen verwarmde ruimte en de balkondeuren waren geen geïsoleerde deuren zoals de adviseur van de verhuurder in eerste instantie gemeld had. Voor de huurder betekende de uitspraak van de huurcommissie een forse verlaging van de huur van € 800 naar € 620 per maand.

Huurders die zich afvragen of er een energielabel is afgegeven voor de woning die ze (willen gaan) huren kunnen dat zelf opzoeken via www.ep-online.nl.

Artikel delen:

!WOON