Beleid ‘woningdelen’ in gemeenteraad aangenomen

05 maart 2014

Sinds het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in de herfst van 2012 middels een raadsadres aandacht vroeg voor de problematiek rondom het delen van woningen is er veel gebeurd. Een grote eigenaar kreeg een grote boete wegens illegale kamerverhuur, en nieuw beleid is ontwikkeld. De gemeenteraad heeft op 12 februari 2014 ingestemd met dit nieuwe beleid voor “woningdelen”. Het is hiermee expliciet toegestaan om een vrije sectorwoning (huurprijs vanaf  €700) te delen met drie of meer volwassenen.

De regels komen er op neer dat de bewoners een gezamenlijke huishouding moeten voeren, zij hun woongroep moeten aanmelden bij de gemeente, elke bewoner minimaal 15m2 privéruimte heeft en er nog 15m2 gemeenschappelijke ruimte moet zijn. Bovendien als de woongroep uit meer dan 4 mensen bestaat, worden er extra geluidsisolatie-eisen gesteld.
Een woongroep heeft minimaal 3 mensen zodat de woning minimaal 60m2 groot is: 3 x 15m2 per persoon plus 15m2 gemeenschappelijke ruimte. Een woongroep van 4 mensen kan dus gevormd worden in een woning die 75m2 groot is (4 x 15m2 + 15m2 gemeenschappelijk).

Lees ook de informatie die de Gemeente Amsterdam biedt over woningdelen: www.amsterdam.nl/woningdelen.
Wilt u het hele beleid doornemen dan kunt u het voorstel dat in de gemeenteraad is aangenomen ook downloaden: Notitie_Ruimte_voor_woningdelers__versie_raad.

Omdat veel huidige woongroepen niet voldoen aan het vastgestelde beleid en de gemeente geen mensen op straat wil zetten komt er een overgangsregeling. In het tweede kwartaal maakt de gemeente bekend hoe zij het nieuwe beleid gaat uitvoeren en handhaven.

U kunt met al uw vragen over huren en wonen, dus ook over woningdelen, terecht bij het wijksteunpunt wonen bij u in de buurt.

Artikel delen:

!WOON