Bewoners Aireywoningen nemen heft in eigen handen

18 september 2014

Al lange tijd bestaan er sloopplannen voor de Aireywoningen. Eigen Haard heeft nu besloten om het uitwerkingsplan voorlopig niet in te dienen bij de Bestuurscommissie van Stadsdeel Nieuw-West. Voor de bewonerscommissie, die wordt ondersteund door het Wijksteunpunt Wonen, is dit een flinke tegenslag. De woningen zijn gebouwd in 1953 en momenteel in slechte staat met een laag energielabel F of lager. Verder zijn de woningen voorzien van stalen kozijnen met enkel glas en hebben de meeste bewoners uit fase 1 géén centrale verwarming.

Het onderhoud is, vanwege de vernieuwingsplannen door woningcorporatie Eigen Haard, tot een minimum teruggebracht. Dit heeft geleid tot veel procedures bij de Huurcommissie die vaak in het voordeel van de huurder hebben uitgepakt. Op dit moment heeft naar schatting 90% van de bewoners uit fase 1 een huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud! Stedelijke vernieuwing mag natuurlijk geen vrijbrief voor een verhuurder zijn om zijn onderhoudsverplichting niet na te komen.

Bewoners willen niet meer aan hun lot worden overgelaten en nemen nu het heft in eigen handen. De bewonerscommissie heeft Eigen Haard voor het blok gezet door aan te geven dat zij de huurpenningen zullen opschorten indien Eigen Haard zijn verplichting als verhuurder niet blijft nakomen. Verder heeft de bewonerscommissie, in afwachting van antwoord, een aantal schildersbedrijven benaderd voor offertes. De Bewonerscommissie was van plan de trappenhuizen, met de ingehouden huren, een opknapbeurt te geven. Gelukkig heeft Eigen Haard het niet zo ver laten komen en heeft hier uiteindelijk toch aan meegewerkt.

Inmiddels is het eerste trappenhuis voorzien van een opknapbeurt. De bewoners zijn er tevreden mee. “Maar met een schilderbeurt zijn we er nog lang niet” aldus Jamal Boukamir, de voorzitter van de bewonerscommissie. De bewoners hopen dat Eigen Haard alsnog de noodzaak ziet dat er hoe dan ook snel wat moet gaan gebeuren.

Artikel delen:

!WOON