Uit de praktijk van het WSWonen, afl VIII: WOZ-puntensystematiek werpt schaduw vooruit

15 juli 2015

Huurder heeft door huurverhogingen boven de inflatie langzamerhand een huur gekregen die boven de maximale grens is gekomen. Het laatste voorstel om de huur met nog eens 35€ per maand te verhogen tot 750€ wordt daarom geweigerd. De betaalde huur is, ondanks die weigering, nog steeds 30€ boven de grens. Normaliter wordt dan een huurverlagingsvoorstel ingediend ter correctie van de te hoge huurverhogingen in het verleden.

In dit geval is dit niet meer mogelijk: een huurverlagingsvoorstel wordt gedaan tegen de eerste van de maand, twee maanden van nu. Tegen die tijd geldt er een nieuwe puntentelling waarbij de WOZ-waarde een groter belang krijgt. Kleinere woningen krijgen daarbij nog eens relatief veel WOZ-punten. Daar waar de WOZ-waardes hoog zijn, zijn dus ook de huurstijgingen het hoogst.    In de nieuwe telling gaat de maximale huur nog wat omhoog ten opzichte van de betaalde huur.

Wegens de nieuwe huurverhogingssystematiek die volgend jaar ingevoerd wordt, is de nieuwe tellingssystematiek van belang voor de vraag hoeveel huurverhoging de verhuurder kan vragen. Ook zittende huurders krijgen dus met deze systematiek te maken. Nieuwe huurders zullen buiten de corporatiesector nog nauwelijks een woning onder de liberalisatiegrens kunnen vinden in dit stadsdeel, al troffen we er vandaag nog een van 14m2.

*kleine aanvulling: ook de woning van 14m2 blijkt geliberaliseerd als je uitgaat van de WOZ-waarde van dit adres. De woning is verbouwd en opgedeeld. De WOZ-waarde slaat dus niet op de nieuwe woning maar op de oude.

Artikel delen:

!WOON