Programma Woningkwaliteit: einde aan achterstallig onderhoud

07 juni 2016

Het College geeft extra aandacht aan de kwaliteit van de woonvoorraad. Doel is de woningkwaliteit een flinke impuls te geven. Achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. Er worden meerdere lijnen voorgesteld zoals een stedelijke uniformering in de aanpak handhaving, afspraken maken met de corporaties en achterstallig onderhoud structureel proberen te voorkomen door o.a. voorlichting aan VvE’s.

De drie speerpunten worden:

  1. handhaven en aanschrijven
  2. voorkomen en preventie en
  3. comfortabel wonen, een kwaliteitsimpuls.

Op 15 juni staat de ‘Programma Woningkwaliteit’ geagendeerd op de raadscommissie Wonen, daarna zal het door de gemeenteraad worden aangenomen.

advies stakeholders
De gemeente vroeg bij het opstellen van de notitie verschillende stakeholders om advies, waaronder vastgoedeigenaren, makelaars en het ASW/WSWonen. Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag leverde input over de aanpak van achterstallig onderhoud in de particuliere (huur)sector. We zien dat sommige vastgoedbeleggers het niet zo nauw nemen met hun onderhoudsverplichting, huurders zitten soms jarenlang in verzakkende, lekkende, schimmelende stinkende woningen. Gelukkig staat de stad er redelijk goed bij, en wordt er hard gewerkt om de “krotten” aan te pakken.

grondige inspectie
Een voorstel van het Meldpunt om niet alleen te reageren op incidenten, maar om van bepaalde eigenaren het gehele woningbezit aan een grondige inspectie te onderwerpen is met enthousiasme ontvangen. Ook stelt het Meldpunt voor een analyse te maken van alle door de gemeente uitgebrachte zogenaamde ‘aanschrijvingen’. Zijn er eigenaren met meerdere aanschrijvingen op hun bezit? Van wie zijn de (aller)slechtste panden in de stad?

Het Meldpunt heeft aangeboden een lijst te maken van eigenaren die bekend zijn bij de Wijksteunpunten Wonen om hun bezit met achterstallig onderhoud. Ook zal het Meldpunt een lijst met “krotten” samenstellen zodat de gemeente al snel voortvarend aan de slag kan met de Aanpak Woningkwaliteit.

Artikel delen:

!WOON