Huurdersorganisaties bereiken lagere huurverhoging

15 mei 2017

Zoals elk jaar is er in 2017 overleg geweest tussen de huurdersorganisaties in Amsterdam en de woningcorporaties over de jaarlijkse huurverhoging. “Kan het minder?” was de inzet van de huurdersorganisaties. “Ja, dat kan”, bleek veelal het antwoord van de corporaties.

Woningcorporaties vragen niet iedereen dezelfde huurverhoging. Dat noemen ze differentiatie in de huurverhoging. Het betekent meestal dat de stijging van de huur afhankelijk wordt gemaakt van zowel het inkomen van de huurder als van de hoogte van de huurprijs. Hoe hoger de huur, hoe lager de verhoging. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huurverhoging. Zo hopen de corporaties te bereiken dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Van de zes in Amsterdam actieve grote corporaties is er een die aan alle huurders een huurverhoging vraagt. Dat is Eigen Haard. Alle anderen ontzien de huurders met de hoogste huren en de laagste inkomens door aan hen geen huurverhoging te vragen. Daarnaast zullen alle corporaties zullen zich houden aan het Amsterdamse Woonlasten Akkoord. Daarin staat dat huurders met een zeer laag inkomen (minder dan 120% minimumloon en geen vermogen) geen huurverhoging hoeven betalen.

De manier waarop de corporatie differentieert is bij allemaal net even anders. De trend is wel: de huren zijn genoeg gestegen, het kan wel wat minder. De huurdersorganisaties zijn dan ook tevreden  met de behaalde resultaten en zullen volgend jaar deze trend verder door zetten.

Regels huurverhoging 2017 bij woningcorporaties
De regels voor de huurverhoging bij woningcorporaties zijn dit jaar weer net anders dan vorige jaren. Dat maakt de regels niet eenvoudiger maar uiteindelijk wel wat gunstiger voor zowel de zittende als de verhuizende huurder.

Huursom
De huursom is het totaal aan huur dat een verhuurder ontvangt in een jaar. Voor woningcorporaties geldt dit jaar een beperking op de stijging van deze totale huursom. Voor de huursom telt dit jaar voor het eerst ook de stijging van de huurprijzen na leegkomst en nieuwe verhuur mee. Dit geldt voor alle huurwoningen die beginnen met een huur onder de €710,68 per maand. Huurverhoging wegens renovatie telt niet mee en huurverhoging van in het afgelopen jaar aangekocht bezit ook niet.
De totale huursomstijging mag niet hoger zijn dan de inflatie over 2016 + 1%. In 2017 gaat het dus om maximaal 1,3%.Dit zet een rem op de jaarlijkse huurverhoging per woning én op de huurverhogingen bij verhuizingen. Deze tellen immers ook mee in de huursom. (De particuliere verhuurders hoeven geen rekening te houden met de huursomstijging, zij kunnen voor alle woningen de maximaal toegestane huurverhoging van 2,5% +inflatie vragen.)

Regels huurverhoging 2017 voor alle gereguleerde huurwoningen

Maximale huurstijging per woning
De gewone huurverhoging per woning mag nooit hoger zijn dan 2,8% namelijk inflatie+2,5%.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Naast de gewone huurverhoging is er ook dit jaar weer een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze is wel verder beperkt. Hoor je niet tot de uitzonderingen hieronder, dan mag de huurverhoging 1,5% extra omhoog, in totaal maximaal 4,3%.

Er is geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor:
• Huishoudens met een inkomen  lager dan €40.439,
• Huishoudens waar 1 of meer leden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt,
• Huishoudens van gezinnen van 4 of meer personen.

Meer weten?

Heel veel informatie over de regels rond de huurverhoging is terug te vinden in het !WOON-magazine.

!WOON biedt elders op deze website ook meer informatie over de huurverhoging waarmee u snel kunt nagaan of de gevraagde huurverhoging klopt.

Artikel delen:

!WOON