Inspraak nieuwe regels vakantieverhuur

13 september 2018

De gemeente wil de maximale termijn voor toeristische verhuur van woningen verlagen van 60 naar 30 dagen. Aanleiding is de drukte en overlast voor omwonenden. De gemeente hoort graag wat Amsterdammers vinden van de zogeheten ‘Huisvestingsverordening Amsterdam’ die op 1 januari 2109 ingaat. Bent u het eens met die 30 dagen, of oneens? Vertel het de gemeente! Op de website van de gemeente leest u meer over de nieuwe voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders en hoe u kunt reageren. Het betreft ook een paar andere onderwerpen, zoals een huisvestingsvergunning voor middeldure huurwoningen. Uw reactie moet u vóór 28 september bij de gemeente indienen.

 

Toeristen in woonruimte

Illegale hotels. Overlast. Woningonttrekking. Vakantieverhuur. AirBnB. Bed & Breakfast. Shortstay. Begrippen die tegenwoordig dagelijks in de krant staan. !WOON heeft de laatste jaren meer dan 1000 klachten van Amsterdammers ontvangen over overlast van toeristische verhuur van woningen. Ervaart u zelf overlast van een illegaal hotel of toeristische verhuur van woningen? !WOON kijkt samen met u hoe dat probleem op te lossen is. Loopt u gerust eens binnen bij één van onze kantoren. Klachten kunt u direct melden bij de gemeente.

Wat doet !WOON

Vanaf 2012 ontvingen we klachten van bewoners over verschillende vormen van toeristische verhuur. Misbruik van shortstay, Bed & Breakfastwoningen, illegale hotelwoningen maar vooral de toenmalige snelle opkomst van AirBnB in Amsterdam leidden tot veel klachten. Bewoners voelden zich in de steek gelaten door de gemeente die op dat moment nog geen goed antwoord had op deze ontwikkeling. We ontwikkelden een simpel online meldformulier waar bewoners melding konden maken van overlast van toeristische verhuur van woonruimte: honderden klachten werden rechtstreeks naar de afdeling Handhaving van Dienst Wonen gemaild. In de afgelopen jaren besteedden we actief aandacht aan dit onderwerp.  Zo werd meer duidelijk over de negatieve kanten van vakantieverhuur: overlast, woningonttrekking, onveiligheid, brandgevaarlijke situaties, prijsopdrijving.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 erkende het toenmalige College de problematiek en maakte zij de aanpak van illegale hotels tot prioriteit. Nieuwe regelgeving volgde: zo mag een woningeigenaar alleen de woning waarin hij zelf woont toeristisch verhuren, aan maximaal vier personen, voor maximaal zestig dagen per jaar. De markt groeide ondertussen explosief verder, op dit moment staan er ongeveer 20.000 Amsterdamse woningen en kamers te huur op AirBnB, een record. Daarin zit ondanks alle inspanningen helaas nog steeds veel illegale verhuur waarbij woningen worden onttrokken om als hotel te fungeren. De gemeente heeft ondertussen de handhaving redelijk goed op orde, bewoners kunnen melding doen van overlast van toeristische verhuur en illegale hotels via een duidelijk formulier op de site van Zoeklicht, het gemeentelijk project om woonfraude te bestrijden. De gemeente onderzoekt uw melding en gaat indien mogelijk over tot actie.

Artikel delen:

!WOON