Je huur in natura betalen? Zo voorkom je problemen

09 december 2019

Laatst kwam een jonge huurster bij !WOON die een kamer huurt bij een hospita. In de huurovereenkomst staat behalve het huurbedrag van €500 ook de verplichting om “iedere twee weken op in totaal negen werkdagen per maand voor de hond te zorgen en er regelmatig mee te gaan wandelen”. Dit fenomeen van aanvullende diensten naast een bedrag voor de huur bestaat al tientallen jaren. Een tegenprestatie hoeft juridisch gezien niet in geld te worden betaald en kan (gedeeltelijk) in diensten of anderszins. !WOON hamert erop dat de tegenprestatie voldoende vastomlijnd is. Zo voorkom je problemen. Natuurlijk moet je ook oppassen voor misbruik: de gevraagde prestaties zijn niet altijd acceptabel en ook kan de huur bij gereguleerde contracten boven het maximaal toegestane bedrag komen.

Draai jij op voor schade bij betaling in natura?

En stel nou dat er schade ontstaat, vroeg een huurder? Tijdens de huurperiode moest voor planten worden gezorgd, met als enige instructie: “dat er elke dag water moest worden gegeven”. Aan het eind van de huurperiode waren er 2 van de 32 plantjes dood. Verhuurder claimt €100 schade en houdt dat in op de borg. De rechter heeft zich er niet over gebogen, maar wij van !WOON zijn van mening dat de huurder geen bioloog is en zich gewoon aan de instructie heeft gehouden. Uiteraard tenzij je echt bewust zaken doet waarvan iedereen van tevoren kan weten dat planten daar dood van gaan. Bovendien: planten gaan nu eenmaal dood, wie zegt dat het door het gedrag van de huurder komt?

Mooi initiatieven voor betaling in natura

Er zijn tal van leuke en mooie initiatieven voortgekomen uit overeenkomsten in natura waarbij een huurder gratis of tegen een lage huurprijs in een woning kan wonen. Sommige studenten in Den Haag krijgen bijvoorbeeld korting op de huur als ze lesgeven op een VMBO school of helpen bij huiswerkbegeleiding. Een oud-stagiaire van !WOON heeft tijdens haar studie gratis gewoond in woningen die op de nominatie voor sloop stonden. Als tegenprestatie verplichtte zij zich tot acht uur per week maatschappelijk nuttige taken in buurt- en verzorgingstehuizen.

Misbruik ligt op de loer

Echter moet het niet zo zijn dat verhuurders deze opening gaan gebruiken om naast een torenhoge huur nog allerlei hand en spandiensten te claimen. Want wat nu als jouw huurprijs geliberaliseerd is en dus eigenlijk “vrij overeen te komen” is? Dan is het erg lastig in te schatten of dit onderdeel uitmaakt van de huurprijs. Misbruik ligt op de loer.

Betaling in natura kan ook te ver gaan

Zo kreeg !WOON kort geleden te maken met een verhuurder die naast een huur van €1200 een Airbnb verplichting in het huurcontract heeft opgenomen, waarbij de winst uiteraard afgedragen moest worden aan de verhuurder. In België heeft een verhuurder betaling in natura wel erg letterlijk genomen. Dames mochten bij hem verblijven in ruil voor onzedelijke handelingen bij de verhuurder. Op zichzelf is dat natuurlijk voldoende vast omlijnd. Of veel huurders daar zin in hebben en of dit door de beugel kan is een andere vraag.

Voorkom problemen met de verhuurder

Heeft u te maken met een bepaling als deze? Dan kan !WOON u adviseren. Krijgt u zo’n overeenkomst voor betaling in natura aangeboden? Zorg in ieder geval dat de afspraken tot in detail op papier staan. Zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn en kan over de invulling van de afspraken in ieder geval geen verschil over ontstaan.  Want wat is “voor een hond zorgen?”  en hoe vaak is “regelmatig wandelen?”

Huurster gedwongen tot Airbnb

Artikel delen:

!WOON