Ymere lanceert buurtvisie

13 maart 2011

Ymere vroeg zijn huurders in de Jordaan & Haarlemmerbuurt om met foto’s en teksten te laten zien hoe ze wonen en hoe ze de buurt beleven en waarderen. Dit leverde een fraaie foto-expositie op met een caleidoscopisch inkijkje in hoe men in deze buurt woont, leeft en werkt. De buurtbeleving en -waardering die uit de foto’s en teksten spreken zijn uitzonderlijk positief. De rijke historie, de mooie plekjes en het groen worden gekoesterd. De ongemakken voor lief genomen.

Men is trots op zijn buurt, de authentieke bedrijfjes en gekke winkeltjes, de humor, de betrokkenheid en assertiviteit van de bewoners en de creativiteit waarmee thuis en op straat wordt gewoekerd met de schaarse ruimte. De Ymere-huurders zingen de lof van de Jordaan.

Met 4000 woningen en 260 bedrijfsruimtes, ongeveer éénderde van alle panden, is de grootste verhuurder van Nederland ook verreweg de grootste in onze buurt. Bij de opening van de foto-expositie presenteerde Ymere zijn concept buurtvisie, waarin ook de door 45 buurtbewoners ingezonden foto’s en teksten volgens Ymere zijn meegenomen. In de buurtvisie staan Ymere’s ambities voor de komende 10 tot 15 jaar. Een beknopt overzicht.

Onderhoud en dienstverlening

Op sommige plekken is woningonderhoud nodig en moeten woningen moderner en energiezuiniger worden. Bij een aantal complexen gaat Ymere funderingsonderzoek doen, indien nodig worden de funderingen aangepakt. De helft van de woningen heeft een energielabel tussen D en G, dus matig tot slecht. Het aanbrengen van woningisolatie gaat Ymere tegelijk met ander onderhoud doen. Het vervangen van geisers door HR-ketels gebeurt als de huurder verhuist of op verzoek van de huurder.

De huurders geven Ymere voor zijn dienstverlening een 6,6. Ymere wil de komende jaren naar een 7,7, door betere klachtenafhandeling en informatie over veranderingen die huurders zelf willen aanbrengen.

Buurt groener maken

Ymere wil de leegstand van bedrijfsruimte tegengaan door tijdelijke verhuur of door te zoeken naar bedrijven of winkels in een specifieke branche, die een aanvulling vormen op het aanbod. Onderzocht wordt hoe de kleine winkeltjes kunnen worden behouden. Samen met het stadsdeel wil men kijken naar de inrichting van pleinen zoals het Haarlemmerplein en daarbij aandacht geven aan de belangen van de huurders. Verder heeft Ymere geld gereserveerd om bewoners op weg te helpen om zelf hun buurt groener te maken. Volgens Ymere is geluidsoverlast in deze dichtbebouwde buurt met veel gehorige woningen de grootste en nog steeds groeiende ergernis. In complexen met veel klachten wil Ymere bewoners aanspreken op hun gedrag, buren helpen elkaar aan te spreken, en/of leefregels ophangen. Bij extreme gehorigheid kan extra isolatie uitkomst bieden.

Aandacht voor ouderen, starters en middeninkomen

Veel mensen willen in de buurt wonen en weinigen willen weg. Dat zorgt voor een grote druk op de woningmarkt. De meeste woningen zijn kleiner dan 60m2. Ymere richt zich daarom vooral op de één- en tweepersoonshuishoudens. Daarbij wil men extra aandacht geven aan ouderen, starters en middeninkomens, groepen die het lastig hebben op de woningmarkt. Men wil ouderen helpen door waar mogelijk en waar nodig de woning aan te passen, woningen op de begane grond en 1-hoog aan ouderen toe te wijzen en waar mogelijk extra ouderenwoningen te bouwen. Woningen kleiner dan 40m2 worden zo veel mogelijk toegewezen aan starters. Om de lagere middeninkomens (tot €43.000) een kans te geven bekijkt Ymere de mogelijkheden om bepaalde woningen te verkopen of te verhuren aan deze doelgroep. Men gaat huurders beter informeren over hun kansen op de woningmarkt en blijft meewerken aan Zoeklicht om onrechtmatige bewoning aan te pakken. Volgens Ymere zijn vorig jaar alleen al in de Jordaan 132 verdachte gevallen gemeld.

Samenwerking uitbreiden

Ymere wil de samenwerking met bewoners, stadsdeel en andere organisaties uitbreiden. De overleggen met de buurt worden uitgebreid, ook met andere activiteiten, zoals het fotoproject, om zoveel mogelijk buurtbewoners aan bod te laten komen. Ook wil Ymere dat er in meer complexen bewonerscommissies komen, zodat bewoners meer met hun buren samenwerken en meer invloed krijgen. Tenslotte wil Ymere met politici en bewoners de buurten in om te kijken en te luisteren, om nog beter te weten wat er speelt.

Discussieavond 16 maart

De fototentoonstelling is deze week in het COC-gebouw Rozenstraat 14 geopend en is daar nog korte tijd te zien: woensdag 16 en vrijdag 19 maart van 11– 14 uur. Bij de tentoonstelling organiseert Ymere een discussieavond op woensdag 16 maart van 19-21 uur over ‘De ideale buurt’ en ‘De ideale woning’. Aanmelden kan bij: fotoproject@ymere.nl.

Eibert Draisma, Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

Buurtvisie Ymere Jordaan en Haarlemmerbuurt

Webpagina foto-expositie Ymere met filmpje RTV NH

Facebook-pagina Fotoproject Ymere

Artikel delen:

!WOON