Huurverhoging voor schaarstegebieden

13 juli 2011

Het kabinet wil in heel Nederland een huurverhoging doorvoeren in schaarstegebieden. Door de huurverhoging worden bij veel huurwoningen in Amsterdam 25 punten bijgeteld. Hierdoor kan 27% van de sociale voorraad geliberaliseerd worden.

Eerder dit jaar stelde Donner een huurverhoging voor alle huurwoningen in Nederland van 25 punten voor, dit plan is echter herzien. Het nieuwe plan behelst het benoemen van schaarstegebieden. Dit gebeurd door te kijken naar de hoogte van de WOZ-waarde. Dit is de wettelijk vastgestelde waarde van onroerend goed. Waar de waarde hoger is dan 2900 euro per vierkante meter krijgt een woning 25 punten extra. Als het lager is 15 punten.

Door de extra punten kan ongeveer 27% van de sociale woningvoorraad, vrije sector worden. Woningen met meer dan 142 punten behoren tot de vrije sector en dan is er geen wettelijke limitering aan de maximale huurprijs die gevraagd kan worden. Veel woningen die onder 142 punten grens vallen kunnen met de extra 25 punten bij mutatie als vrije sector woning worden aangeboden. De wijziging in het aantal punten, dus de huurprijs van een woning, wordt pas bij mutatie doorgevoerd. Het zal dus geen gevolgen hebben voor de huurprijs van de woning waar u nu in woont.

Artikel delen:

!WOON