Voortgang leegstandsonderzoek Centrum

28 september 2011

In juni van dit jaar is het leegstandsonderzoek dat het WSWonen Centrum in opdracht van het stadsdeel uitvoert van start gegaan. Hoe staat het met de voortgang? In dit artikel een overzicht van de bevindingen tot op heden. Ongeveer 40 tot 50 leegstaande woonetages zijn door het WSWonen in kaart gebracht. Van sommige woningen is duidelijk dat ze al jaren leegstaan. Voor andere woonetages zal onderzocht moeten worden of het slechts om frictieleegstand gaat.

Opmerkelijk is tot nu toe dat alle meldingen die binnenkomen (op dit moment ruim 35) voornamelijk woonetages betreffen. De meldingen variëren van slecht onderhouden corporatiewoningen, die soms al langer dan vijf jaar leeg staan, tot meldingen van vergunningsplichtige huurwoningen die illegaal in gebruik zijn als Bed & Breakfast. Het WSWonen roept bewoners en ondernemens op om leegstand te blijven melden via onze speciale webpagina.

Grote panden en tijdelijk gebruik
Er staan ook veel grote panden leeg in de Amsterdamse binnenstad, meestal met een kantoorfunctie. In 2007 heeft stadsdeel Centrum een inventarisatie gehouden van leegstaande panden groter dan 1.000m². Hiermee konden we een eerste selectie maken van langdurig leegstaande grote panden. In ons onderzoek bekijken we welke van deze gebouwen op dit moment nog steeds leeg staan. Verder zijn in bepaalde gebieden aan de hand van leegstandsrondes eigen inventarisaties gemaakt. Hiermee is inmiddels de leegstand van de Grachtengordel en de Rode loper in kaart gebracht. Meer gebieden zullen op deze wijze onderzocht worden.

Een voorbeeld van een groot langdurig leegstaand pand is Herengracht 542-546, het voormalige kantoor van de MeesPierson Bank. Het vertrek van de banken uit het centrum heeft de afgelopen jaren voor veel leegstand gezorgd. Zo konden wij ruim een maand geleden berichten over de enorme leegstand op de ‘Rode loper’, waar het voormalige Fortis gebouw aan het Rokin, van maar liefst 18.000m², na vertrek van de bank leeg staat. Een ander voorbeeld is ‘The Bank’ op het Rembrandtplein. Dit voormalige kantoor van ABN-AMRO stond een aanzienlijke periode leeg en is inmiddels gerenoveerd en weer in gebruik genomen. Voor wat betreft Herengracht 542-546 was er het plan om hier een tophotel in te vestigen. Dit plan is uiteindelijk niet doorgegaan. Het pand is ook opgenomen op de discussiekaart van Kantorenloods, een kaart met leegstaande panden die mogelijk voor transformatie in aanmerking komen.

Naast het Herengracht- en Fortisgebouw zullen wij in het onderzoek ook andere grote leegstaande gebouwen in kaart brengen. Tevens wordt ook gepoogd om gebouwen in kaart te brengen die beheerd worden door anti-kraak bedrijven. Bekeken wordt in hoeverre het tijdelijke gebruik optimaal (70% van maximaal haalbaar) is en indien het gebruik een lager percentage betreft, wat daar de oorzaken van zijn. Onder dit laatste vallen ook grote gebouwen met een lage transformatiekans.

Wordt vervolgd!

Meld leegstand in Amsterdam Centrum hier.

 

Artikel delen:

!WOON