Rechten huurders sterk onder druk

24 april 2012

In 2011 zochten 10.000 Amsterdamse huurders contact met een wijksteunpunt wonen voor informatie, advies en ondersteuning. Deze contacten geven zicht op de vaak pijnlijke situatie op de huurwoningmarkt in de hoofdstad. De positie van de huurder staat sterk onder druk. Het kabinet mag gevallen zijn, de maatregelen om alle huren structureel fors te verhogen zijn al doorgevoerd. De plannen van het Catshuis wilden daar nog een flinke schep bovenop gooien. Slecht nieuws voor huurders, die in Amsterdam gelukkig wel kunnen rekenen op professionele ondersteuning.

Het puntenstelsel voor huurwoningen werd in 2011 eerst uitgebreid met punten voor het energielabel. Per 1 oktober kwamen daar de “Donnerpunten” bij. Deze zorgen voor een grote huursprong voor nieuwe huurders. De extra huurverhoging van 5% voor huishoudens met een hoger inkomen is voorlopig gestuit door een uitspraak van de rechter. Intussen vormen de sterk gestegen huurprijzen een rem op de doorstroming. Het aanbod voor woningzoekers loopt verder terug door de stagnerende woningmarkt en grotendeels stilgevallen woningbouw. De Amsterdamse huurder die de weg hierin lastig weet te vinden kan in Amsterdam een beroep doen op de Wijksteunpunten Wonen.

Het deze week verschenen Jaarverslag 2011 geeft een beeld van de resultaten van hun werkzaamheden. Het aantal contacten met huurders en woningzoekenden was in 2011 vrijwel gelijk aan het jaar ervoor. Er waren in 2011:

–       40.302 contacten, vanuit
–       9.899 verschillende woningen,
–       3.118 woningopnames door de huurteams,
–       2.427 voorgelegde huurkwesties, aan verhuurder en/of de Huurcommissie,
–       175 ondersteunde bewonerscommissies
–       57.800 bezoekers aan www.wswonen.nl
–       261.100 bezoekers aan www.huurders.info

Met de afgeronde aan de verhuurders en Huurcommissie voorgelegde huurkwesties is op jaarbasis € 941.959 aan woonlasten bespaard voor de Amsterdamse huurders. Daarnaast zijn in veel gevallen gebreken aan woningen verholpen en geschillen met verhuurders op minnelijke wijze opgelost.

Nieuw is de ontwikkeling van de energiecheck, die huurders inzicht geeft in energiezuinigheid van de woning en isolatiemogelijkheden. In gebieden met veel eigenaar/bewoners en zijn de wijksteunpunten gestart met speciale voorlichting voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

Artikel delen:

!WOON