Minima lopen huurtoeslag mis door inkomensafhankelijke huurverhoging

25 juni 2014

Sinds 1 mei zijn de inkomensafhankelijke huurverhogingsbrieven voor het tweede jaar op rij op de deurmat gevallen. De inkomensafhankelijke huurverhoging is bedoeld om scheefwonen tegen te gaan, maar onthult zich steeds vaker als een maatregel met schrijnende bijwerkingen. Bij de Wijksteunpunten Wonen (WSWonen) melden zich huishoudens met inkomens rond het sociaal minimum, die door de inkomensafhankelijke huurverhoging geen huurtoeslag meer kunnen aanvragen en daardoor de huur niet meer kunnen betalen. Lees in dit artikel hoe de sociale huurwoningen van Natasja en Bert uit Amsterdam Oost onbetaalbaar zijn geworden.

Geen huurtoeslag door inkomen van kind
Natasja had in 2013 een inwonende zoon met een hoog inkomen. Door het hoge inkomen van haar zoon heeft Natasja de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,5% gekregen. Door het gezamenlijke inkomen had Natasja geen recht op huurtoeslag. Begin 2014 is haar zoon op zichzelf gaan wonen. De huurprijs is nu € 716 (17 euro te veel om in aanmerking te komen voor huurtoeslag) terwijl Natasja een inkomen van € 1100,- per maand heeft. Als zij in 2013 geen inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,5 % had gekregen had Natasja nog steeds huurtoeslag kunnen aanvragen.

WSWonen Oost heeft de verhuurder, woningcorporatie De Key, gevraagd of zij de huurprijs willen bijstellen naar € 699, zodat Natasja huurtoeslag kan aanvragen. Corporaties zijn wettelijk niet verplicht om hier medewerking aan te verlenen. Het is onduidelijk of dit gaat lukken. Natasja heeft dit jaar wel een nieuwe inkomensafhankelijke huurverhoging van 4% toegezegd gekregen. De nieuwe huurprijs is per 1 juli € 743 per maand.

Werkloos zonder huurtoeslag
Bert heeft in 2013 een huurverhoging van 4% gekregen. Ook bij Bert is door de inkomensafhankelijke huurverhoging de huurprijs boven de huurtoeslag grens van € 699 uitgestegen naar € 704,- euro per maand. Eind 2013 raakt Bert echter werkloos en komt in de bijstand terecht. Door de bijstandsuitkering is het voor Bert een groot probleem geworden om de huur te betalen.

Wederom heeft WSWonen Oost de verhuurder, woningcorporatie Stadgenoot, gevraagd of zij de huurprijs met € 5,- willen verlagen zodat Bert huurtoeslag kan aanvragen. Ook in dit geval is onduidelijk of de woningcorporatie medewerking gaat verlenen. Net zoals Natasja heeft ook Bert inmiddels een nieuwe huurverhoging van 4% toegezegd gekregen. Per 1 juli stijgt de huurprijs naar € 733,- per maand.

Geen problemen zonder inkomensafhankelijke huurverhoging
Zowel bij Natasja als Bert geldt dat zij zonder inkomensafhankelijke huurverhoging nog steeds in aanmerking zouden komen voor huurtoeslag. Dat komt doordat de jaarlijkse huurverhogingen voor 2013 nooit hoger mocht zijn dan de inflatie, omdat de huurtoeslaggrens mee steeg met de inflatie kon je altijd huurtoeslag aanvragen als de huurprijs lager dan € 699 was. Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen huishoudens een huurverhoging van inflatie + 1,5 %, inflatie + 2,5% of inflatie + 4%, waardoor de huurprijzen over de huurtoeslaggrens uit kunnen stijgen en huishoudens als die van Bert en Natasja in de knel komen te zitten. Het probleem van Natasja en Bert staat niet op zichzelf. Alle huishoudens waarbij de huurprijs door de inkomensafhankelijke huurverhoging boven de € 699 uitkomt komen in de problemen wanneer hun inkomen fors daalt.

Corporaties werken aan oplossing
De Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties werkt aan een oplossing om dit probleem op te lossen. Het is de bedoeling dat bij huurders waarvan het inkomen is gedaald de huurprijs wordt aangepast tot aan de huurtoeslaggrens. WSWonen Oost hoopt dat Natasja en Bert snel geholpen worden. Iedere maand zonder huurtoeslag brengt dit soort huishoudens in grote financiële problemen. Voor huurders van particuliere verhuurders is nog geen oplossing in zicht.

(De namen in dit artikel zijn gefingeerd.)

Update 16-07-2014: De Telegraaf heeft een artikel gepubliceerd: “Vangnet woontoeslag” .

 

Artikel delen:

!WOON