Nieuws

Een win-win energieproject in de Jordaan

29 oktober 2014

Op verzoek van de in juli opgerichte bewonerscommissie heeft de Woonbond een onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor energiebesparing in het complex Nieuwe Leliestraat 38-48 (de Alliantie). Daartoe kwam op 21 oktober de Energiebus langs. De bewoners klagen over kou, tocht, vocht en schimmel. […]

> Lees verder

Bewoners Energie Dag op 28 november

27 oktober 2014

Bewoners Energie Dag: voor lagere woonlasten, een beter milieu en meer wooncomfort! – Hoe kun je op de woonlasten besparen nu de huur zoveel hoger wordt? – Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen op het dak te plaatsen? – Hoe werkt een bio-vergister waarop je kunt koken? […]

> Lees verder

Strijdbaarheid Ymere huurders groot

24 oktober 2014

De strijdbaarheid onder de huurders van Ymere is groot. Dat bleek afgelopen dinsdagavond in het Slangenpand in de Spuistraat. Daar had Huurdersvereniging Centrum met ondersteuning van het WSWonen Centrum een voorlichtingsavond georganiseerd. Huurders werden geïnformeerd over hun rechten ten aanzien van de renovatieplannen die Ymere heeft voor 270 woningen in het centrum. […]

> Lees verder

Voortgang renovatie Reimerswaalbuurt

20 oktober 2014

Het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West ondersteunt (o.a.) de bewonerscommissie Reimerswaal Oudbouw in het overleg met verhuurder Ymere, over de planvoorbereiding voor de ingrijpende aanpak van de oudbouw in de Reimerswaalbuurt. Na maanden van overleg resulteerde dit in een concept onderhoud- en verbeterplan voor dit project. Om de bewoners te laten zien hoe dit plan in de […]

> Lees verder

Energiebus Woonbond naar Nieuwe Leliestraat

20 oktober 2014

Op 21 oktober komt de Energiebus van de Woonbond naar de Nieuwe Leliestraat. Het betreft een complex van 14 woningen van de Alliantie. De huurders klagen over de matige kwaliteit van de woningen en hoge energierekeningen. De Woonbond gaat in opdracht van Huurdersplatform Palladion een energierapportage opstellen. […]

> Lees verder

Evaluatie Kaderafspraken sloop en renovatie

16 oktober 2014

De spelregels rond sloop en renovatieprojecten van Amsterdamse woningcorporaties zijn geëvalueerd door onderzoeksbureau RIGO. De belangrijkste uitkomst is dat de kaderafspraken een positieve functie hebben bij sloop- en renovatieprojecten. Tegelijk beveelt RIGO aan de afspraken op veel punten aan te scherpen of te verduidelijken. De Wijksteunpunten Wonen denken mee in de brede werkgroep die dit […]

> Lees verder

VvE Workshop: groen Meerjarenonderhoudsplan

06 oktober 2014

Wijksteunpunt Wonen Oost (WSWonen Oost) organiseert op 26 november en 10 december een tweetal workshops energie besparen voor kleine VvE’s. In de workshop krijgen eigenaar-bewoners o.a. uitleg over woningisolatie, zonnepanelen en financieringsmogelijkheden. Om de drempel te verlagen voor kleine VvE’s om aan de slag te gaan heeft WSWonen Oost in samenwerking met het Duurzaam […]

> Lees verder

Uitleg terugvorderen bemiddelingskosten

01 oktober 2014

Er is nu definitief duidelijk dat woningbemiddelingsbureaus géén commissie mogen vragen aan huurders bij het verhuren van een woning. Dit blijkt uit een helder nieuwsbericht van de Autoriteit Consument en Markt en eerdere succesvolle uitspraken van o.a. de Rechtbank Amsterdam. Hier leggen we uit hoe bemiddelingskosten kunnen worden teruggevorderd. […]

> Lees verder

Zonnepanelen voor huurwoningen

01 oktober 2014

Veel daken die geschikt zijn voor zonnepanelen staan nog steeds leeg. Jammer, want hoeveel zonne-energie is er deze zomer wel niet aan de dakpannen verloren gegaan? Zonne-energie waar u ook van had kunnen profiteren. Maar hoe regelt men dat, een eigen installatie op het dak? […]

> Lees verder

ACM: bemiddelingskosten zijn oneerlijke handelspraktijk

30 september 2014

Autoriteit Consument en Markt (ACM) noemt bemiddelingskosten in strijd met de wet. Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag helpt huurders geld terug te vorderen bij woningbemiddelingbureaus. […]

> Lees verder

!WOON