Nieuws

“Huurders aan het Woord” was groot succes

15 februari 2014

Huurderscongres “Huurders aan het Woord” was een groot succes. In dit filmpje een kort sfeerimpressie. Verslag en meer informatie volgen later. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en sprekers, alle organisaties op de informatiemarkt, Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse huurderskoepels en huurdersverenigingen en de filmploeg. Ook hartelijk dank aan de scholieren en medewerkers van het MUNDUS college, […]

> Lees verder

Door het raam naar je balkon

14 februari 2014

Twee huurders uit Oud-West dienden eind 2012 een verzoek in bij de Huurcommissie om hun huurprijs te laten toetsen en naar de gebreken in de woning te kijken. De Huurcommissie verlaagde de huurprijs op grond van punten en gebreken. De verhuurder was het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie en stapte naar de […]

> Lees verder

Huurderskaravaan trekt door de stad

12 februari 2014

Op woensdag 12 maart trekt de Huurderskaravaan door de stad. Huurders uit heel Amsterdam overhandigen hun eisen aan de corporaties en burgemeester en wethouders van Amsterdam. De start van de Huurderskaravaan is om 17.00 uur bij het hoofdkantoor van woningcorporatie Stadgenoot. […]

> Lees verder

Het belang van een inboedel –en aansprakelijkheidsverzekering

10 februari 2014

Niets is  zo vervelend als schade aan uw eigendommen. Of het nou door brand, diefstal, water of op andere manier veroorzaakt is, de schade kan enorm zijn. Denk aan uw vloer, meubels, kleding, foto’s etc. Veel huurders richten zich bij waterschade tot hun verhuurder met het verzoek om de gevolgschade te compenseren. Echter, de meeste […]

> Lees verder

De rol van een bewonerscommissie bij een renovatie…

06 februari 2014

Meer dan 70% van de bewoners van de flats langs de Plesmanlaan hebben in december 2013 vóór het renovatieplan gestemd, dat de Alliantie aan hen had voorgelegd. De bedoeling was oorspronkelijk, dat alleen de buitenkant van de flats aangepakt zou worden. Echter een woonwensenonderzoek onder de bewoners door de bewonerscommissie leverde op, dat […]

> Lees verder

Tijdelijke huurders overleggen in Kolenkit-buurt mee tijdens sloop-nieuwbouw

06 februari 2014

Veel van de rechten en plichten van huurders spelen zich af op het moment dat er iets ingrijpends aan de woning verandert. Voor de “reguliere bewoners” betekent dit dat er een “Overlegwet” bestaat, en “Kaderafspraken bij Sloop en Renovatie” zijn gemaakt in Amsterdam met de Corporaties. Omdat er tegenwoordig steeds vaker en steeds langer gebruik […]

> Lees verder

Stop uitverkoop sociale huurwoningen

05 februari 2014

Op woensdagavond 15 januari discussieerden huurders in buurtcentrum de Witte Boei met elkaar over de woningvoorraad. De avond was georganiseerd door de Initiatief groep Stop de Uitverkoop Sociale Huurwoningen. Doel was een gemeenschappelijke visie opstellen voor verdere uitingen en acties. […]

> Lees verder

Belangrijke uitspraak bemiddelingskosten

04 februari 2014

Zeer recentelijk vonniste de kantonrechter dat een huurder uit de binnenstad ten onrechte bemiddelingskosten heeft betaald. Mede dankzij het Emil Blaauw Proceskostenfonds is de huurder een procedure gestart bij de rechtbank. En met succes, het bemiddelingsbureau moet ruim 1.100 euro terugbetalen. Tevens is het bemiddelingsbureau veroordeeld in de proceskosten. […]

> Lees verder

Oneerlijke kostenverdeling in de VvE?

03 februari 2014

Op het spreekuur kwam een eigenaar uit Zuid langs met vragen over de kostenverdeling in zijn VvE. Alle eigenaren hadden samen besloten dat de kostenverdeling zoals opgenomen in de splitsingsakte niet eerlijk was en zij deelden daarom de kosten op een andere, zelfbedachte manier. Mag dat zomaar en wat zijn de eventuele risico’s? […]

> Lees verder

Activiteitenverslag WSWonen Centrum 2013

30 januari 2014

Eind januari is het Activiteitenverslag 2013 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het afgelopen kalenderjaar en bevat een aantal belangrijke signaleringen ten aanzien van ontwikkelingen op de woningmarkt. U kunt de pdf versie van het Activiteitenverslag 2013 downloaden door hier […]

> Lees verder

!WOON