Appartement gekocht? U bent lid van de VvE

18 augustus 2023

U heeft een appartement gekocht in Amsterdam, gefeliciteerd! Meestal maakt uw nieuwe woning onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het maakt dat u tegelijk met de aankoop automatisch lid bent van de VvE, of u nu wilt of niet. Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd. De enige manier waarop het lidmaatschap eindigt is door uw appartement te verkopen. Met elkaar kunt u er dus maar beter het beste van maken. Wat betekent zorgen voor een actieve, toekomstgerichte VvE met een prettige sfeer.

Waar ben ik precies eigenaar van?

U bezit geen appartement, maar een appartementsrecht. Dat betekent dat u gebruik mag maken van uw woning én mede-eigenaar bent van het gebouw. U bent samen met de andere eigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van het pand. Bijvoorbeeld de fundering, gevel en het dak, maar ook de riolering, ventilatiekanalen of de intercom.  De eigenaar van de begane grond is dus niet als enige eigenaar van de fundering en de eigenaar van de bovenste verdieping is niet zijn eentje verantwoordelijk voor het dak. Die verantwoordelijkheid dragen alle eigenaren samen.

Rechten en plichten binnen de VvE

De VvE is een bijzondere vereniging. Voor VvE’s gelden regels uit het verenigingenrecht (burgerlijk wetboek 2) en het appartementsrecht (burgerlijk wetboek 5). Naast deze wettelijke regels, heeft iedere VvE ook eigen regels. Deze regels staan in de splitsingsakte en het daarin opgenomen splitsingsreglement. Dit is een belangrijk document en verschilt per VvE. Daarnaast mag de VvE zelf een huishoudelijk reglement opstellen. Dit is niet verplicht maar wel toegestaan. Hierbij gaat het om leefbaarheidsregels, zoals tijden waarop geklust mag worden of versiering in het trappenhuis tijdens feestdagen.

Bestuur

Iedere VvE heeft een bestuur. Het bestuur is het aanspreekpunt voor de leden en externe partijen, zoals de aannemer, bank en verzekeraar. Vaak wordt het bestuur gevormd door één of meerdere eigenaren. De kans is daarom groot dat één of meerdere buren deze taak uitvoeren. Deze functie bekleden zij vrijwillig en verreweg de meeste bestuursleden zetten zich met veel enthousiasme in voor de VvE.

Hoe het bestuur van de VvE precies geregeld is, leggen we u uit in ons webinar.

Webinar: Help! Ik woon in een VvE op 11 september

Op 11 september organiseert !WOON een gratis webinar over de basisregels van de VvE. Tijdens het webinar leert u:

  • Wat er in de splitsingsakte en het (model)splitsingsreglement staat
  • Welke delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn
  • Hoeveel u moet meebetalen aan het onderhoud van het pand
  • Op welke manier de VvE beslissingen neemt, bijvoorbeeld over onderhoud
  • Welke verplichte verzekeringen de VvE moet afsluiten

Meld u via onze website aan.

Artikel delen:

!WOON