Ingewikkeld maken puntentelling kamers geen goed idee

Neem geen genoegen met een bezemkast

01 augustus 2023

De overheid stelt voor om een aantal nieuwe elementen toe te voegen aan de puntentelling voor kamers. Wij hebben dat bekeken en denken dat het geen goed idee is. De voorstellen om WOZ en energieprestatie van het pand toe te voegen maken het nu nog eenvoudige systeem een stuk ingewikkelder. We hebben onze indrukken ingebracht in de consultatie over het voorstel.

De puntentelling voor onzelfstandige woonruimte bepaalt de maximale huur voor kamers. Het is een overzichtelijke berekening, die iedere bewoner makkelijk zelf kan maken. Het nieuwe voorstel maakt het lastiger. Dat is jammer, want nu al maken veel te weinig mensen gebruik van hun recht. Hieronder onze reactie in de consultatie:

Het huidige puntenstelsel voor onzelfstandige woonruimte is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Wij signaleren dat het stelsel in het voornemen wordt gecompliceerd met enkele nieuwe, voor de bewoners lastig te controleren factoren. Met name het in het puntenstelsel opnemen van een afgeleide WOZ-waarde is een onnodige complicatie. De waarde zegt niets over de kwaliteit van de kamer, alleen over de geschatte verkoopwaarde van het hele pand of woning. Huurders moeten op zoek naar deze waarde en extra stappen zetten om een berekening te kunnen maken. De WOZ-waarde is jaarlijks aan fluctuaties onderhevig waardoor steeds aanpassingen nodig zijn. Ook wordt de WOZ waarde van woningen vaak betwist, waardoor langdurige bezwaarperiodes lopen en geen maximale huur voor de woonruimte kan worden vastgesteld.

Ook een koppeling met energieprestatie is op dit moment complicerend; dit ligt meer voor de hand als de benodigde waarde ook voor de huurder eenvoudig te vinden is. Het voornemen om per 1 januari 2024 de methode voor het berekenen van het energielabel voor kleine woonruimtes te wijzigen, waardoor het label van het merendeel van onzelfstandige woningen verbeterd, zal ook effect hebben op de puntentelling en dit verder compliceren. Al met al zien wij dat de gebruiksvriendelijkheid van het stelsel zo flink wordt aangetast.

We raden verder aan om ook voor onzelfstandige woonruimte de koppeling te maken met de Wet Betaalbare Huur. Die regelt o.a. verplichte informatievoorziening door de verhuurder over de puntentelling en de rechten van de huurder, alsmede een waarschuwing gevolgd door bestuurlijke boetes bij overschrijden van een maximale huurprijs of het vragen van te hoge kosten. Dit maakt het stelsel voor gemeenten veel beter handhaafbaar en daarmee daadwerkelijk betekenend.

Overigens wijzen wij er graag op dat een van de doelen die met de aanpassing wordt beoogd, namelijk het verhogen van de toegestane huurprijzen, al voor de helft wordt gerealiseerd door de stijging van de puntprijs met 10% op 1 juli 2023. Als het de bedoeling is om een verdergaande stijging te realiseren, ligt het meer voor de hand om deze puntprijs verder te verhogen dan de systematiek van het stelsel te compliceren.

Kamerbewoner? Check je huur!

Tot zover onze reactie. Woon je in een kamer en/of deel je voorzieningen zoals douche, keuken of WC met andere bewoners? Dan huur je een onzelfstandige woonruimte. Veel bewoners betalen te veel. In dat geval kan je met succes een voorstel tot huurverlaging doen.

Check je maximale huurprijs

Puntentelling kamers – onzelfstandige woonruimte

Artikel delen:

!WOON