Nieuws

Rechten en plichten bij renovatie

14 februari 2008

Als huurder mag U verwachten dat Uw verhuurder de woning goed onderhoud. Omgekeerd, als uw verhuurder achterstallig onderhoud wil uitvoeren dan bent U als huurder verplicht om medewerking te verlenen. Bijna al het onderhoud komt zonder huurverhoging voor rekening van de verhuurder. Daar betaalt U immers iedere maand huur voor. […]

> Lees verder

Nieuwsbrief WSWonen februari 2008

14 februari 2008

De eerste WSWonen nieuwsbrief van 2008 is verschenen. U kunt de niewsbrief in pdf formaat downloaden. […]

> Lees verder

Schimmel en vochtproblemen in de doucheruimte

08 februari 2008

Veel woningen in de Rivierenbuurt zijn in de jaren ’30 gebouwd, en beschikten destijds niet over doucheruimten. In de loop van de jaren hebben bewoners ofwel zelf een doucheruimte aangebracht, of de verhuurder heft en doucheruimte gebouwd. Vaak werd hiervoor een kast gebruikt, en in veel woningen werd hiervoor een kast gebruikt die grenst aan […]

> Lees verder

Oprichting platform Buurtbreed Markengouw

07 februari 2008

Oprichting platform Buurtbreed Markengouw en presentatie brochure ‘Grip op de ingreep’ Op 13 februari wordt de brochure “Grip op de Ingreep” van het Stedelijk Bureau WSWonen gepresenteerd. Tijdens de oprichtingsvergadering van bewonersinitiatief “Buurtbreed Markengouw” zal Ivan Nibte, coördinator WSWonen Noord, de brochure symbolisch aan bewoners overhandigen. […]

> Lees verder

Woonvisie Oud Zuid: ‘www.inmijnwijk.nl’

02 februari 2008

De gemeente Amsterdam en de stadsdelen ontwikkelen een nieuwe woonvisie. In deze woonvisie wordt het woonbeleid tot 2020 uitgezet. Maar wat betekent dit nu in de praktijk voor de inwoners van Amsterdam? En hoe denken bewoners eigenlijk zelf over hun wijk? […]

> Lees verder

Inspraak Woonvisie

27 januari 2008

Op 4 maart jl. vond in de Mozes en Aaronkerk een bijeenkomst plaats in het kader van de nieuwe Woonvisie van het stadsdeel Centrum. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Huurdersvereniging Centrum in samenwerking met het Wijksteunpunt Wonen. Klik hier voor meer foto’s Stadsdeel Centrum moet voor de zomer van 2008 een nieuwe Woonvisie […]

> Lees verder

Bewonerscommissie opzetten?!

22 januari 2008

De afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op woongebied, zoals het beleid van splitsen, samenvoegen en verkopen van huurwoningen. Ook de aankomende jaren zullen huurders te maken krijgen met veranderingen in hun woonsituatie. Speerpunten van de Gemeente Amsterdam zijn o.a. meer differentiatie, grotere sociale huurwoningen, groter aanbod in het middensegment en energiezuinig wonen. Dit […]

> Lees verder

WSWonen zelfstandige stichting

06 januari 2008

Sinds 1 januari 2009 is het Wijksteunpunt Wonen Centrum een zelfstandige stichting. Tot voor kort was het steunpunt een samenwerkingsverband van de drie binnenstadswijkcentra en het huurteam. De verzelfstandiging van het WSWonen zal de slagvaardigheid, transparantie en efficientie ten goede komen. De band met wijkcentrum d’Oude Stadt, wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en wijkcentrum Oostelijke […]

> Lees verder

Verhuizen, liever niet!

04 januari 2008

Onder dit motto heeft Wijksteunpunt Wonen Zuideramstel op 16 november jl. een bijeenkomst gehouden voor ouderen in het stadsdeel. De bijeenkomst, die werd georganiseerd door de medewerkster participatie van het wijksteunpunt, had als doel ouderen inzicht te geven in hun eigen positie op de woningmarkt in Zuideramstel, waarbij de focus gericht was op de mogelijkheden […]

> Lees verder

Jaarverslag huurteams 2006/2007 is uit

19 december 2007

Het huurrondejaarverslag 2006/2007 van de huurteams is uit. Daarnaast is het jaarverslag ook een terugblik op 10 jaar huurteams. In 10 jaar hebben de huurteams heel veel betekend voor de Amsterdamse huurders. De huurteams begonnen in 1997 en zijn nu in 2007 opgegegaan in de Wijksteunpunten Wonen. Het jaarverslag kunt u hier downloaden […]

> Lees verder

!WOON