Draagvlakmeting geldt niet voor losstaande panden – geen deel van bouwkundige eenheid

Kenmerk: 11-17891
Datum uitspraak: 13 april 2012
Rechter: Van der Linde
Instantie: Rechtbank sector Kanton
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Renovatie, draagvlakmeting. Losstaand pand valt niet onder bouwkundige eenheid. Huurder hoeft aanleg CV niet te gedogen en mag kachel en schoorsteen houden.

Samenvatting

EH wil huurder renovatie opdringen en heeft meer dan 70% draagvlak, maar woning van huurder is ten onrechte bij een cluster van andere woningen verderop in de straat gevoegd. In zijn pand wat dus los staat van de rest is de meerderheid tegen. Uitspraak rechtbank 13 april 2012: “In haar stelling dat bij gebreke aan een duidelijke wettelijke omschrijving van het begrip bouwkunidge eenheid aan haar als verhuurder de bevoegdheid toekomst om zelf te bepalen welke panden een bouwkundige eenheid vormen, kan Eigen Haar niet worden gevolgd.” Dus: “Voor recht wordt verklaard dat de woning Tilanusstraat 53hs te Amsterdam geen “bouwkundige eenheid” vormt met de woningen in de straat met de huisnummers 260 tm 266 en 332 t/m 338, zodat Mulder niet gebonden is aan de door Eigen Haard gehouden draagvlakmeting in de zin van artikel 7:220 lid 3 BW.” Boeiend in de uitspraak is ook dat de huurder zijn gaskachel en het schoorsteenkanaal mag houden.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON