executiegeschil verhuurder tegen verbeuren dwangsom wegens achterstallig onderhoud

Kenmerk: c/13/666995 / kg za 19-56
Datum uitspraak: 25 juni 2019
Rechter: R.A. Dudok van Heel
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

eerder is in kort geding een dwangsom opgelegd om de verhuurder te bewegen het onderhoud alsnog ter hand te nemen. Bij verbeurdverklaring is de verhuurder een succesvol executiegeschil hiertegen gestart

Samenvatting

In kort geding is met succes herstel van onderhoudsgebreken afgedwongen. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is een deel van de gebreken, ondanks het vonnis, nog steeds niet verholpen. Dat betekent dat de maximale dwangsommen verbeurd zijn. De deurwaarder heeft de verhuurder aangezegd om € 25.000,00 te betalen. De verhuurder is onmiddellijk een executiegeschil begonnen. Hij vordert dat het vonnis niet ten uitvoer mag worden gelegd, omdat hij bezig is met herstel van de gebreken en dat het zo lang duurt hem niet aan te rekenen zou zijn.
De rechter vonnist dat de gebreken voor het grootste deel verholpen zijn, waarmee het met de veroordeling tot de dwangsom beoogde doel is bereikt. Dit neemt niet weg dat de verhuurder, zoals een goed verhuurder betaamt, gehouden blijft resterende of terugkerende gebreken zo snel mogelijk deskundig te laten verhelpen. De tenuitvoerlegging van de dwangsomveroordeling wordt geschorst

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON