Geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor huur naastgelegen woning

Kenmerk: 15- 409
Datum uitspraak: 28 mei 2015
Rechter: C.W. Inden
Instantie: Kantonrechter Amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de huur van de hele etage omdat deze is opgedeeld in verschillende zelfstandige woningen. Dat in het contract hoofdelijke aansprakelijkheid is bedongen doet hier geen afbreuk aan.

Samenvatting

Verhuurder vordert achterstallige huur van H en heeft daarom consevatoir beslag op de bankrekening van huurder gelegd. Verhuurder stelt huurder aansprakelijk voor de achterstallige huurbetalingen voor de naastgelegen woning op dezelfde etage. Dit doet verhuurder op basis van de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals bedongen in het contract. Huurder stelt dat zowel de huurcommissie als de kantonrechter in eerdere zaken al hebben bepaald dat de etage verdeeld is in twee zelfstandige woonruimten met eigen voorzieningen. Huurder is daarom alleen gehouden de huur voor zijn eigen etage te betalen. Het hoofdelijkheidsbeding uit het contract is volgens de rechter onredelijk bezwarend. De rechter wijst het door de verhuurder gevorderde af en heft het beslag dat op de bankrekening van huurder is gelegd op.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON