Hof Amsterdam: geen afrekening servicekosten bij geliberaliseerd contract (op 24.4.20 vernietigd door Hoge Raad)

Kenmerk: 200.227.295/01
Datum uitspraak: 30 oktober 2018
Rechter: Dun, Olak, Klomp
Instantie: Gerechtshof
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Gerechtshof bepaalt dat servicekosten bij aanvang van geliberaliseerd contract zijn overeengekomen en daarom niet meer afgerekend hoeven worden. Dit arrest is op 24 april 2020 door de Hoge Raad herroepen: de uitleg is in strijd met wat de wetgever heeft bepaald.

Samenvatting

Verhuurder heeft geen afrekeningen servicekosten gezonden. Huurder heeft via de kantonrechter (want geliberaliseerde huur, dus Huurcommissie niet bevoegd) de hoogte van de Servicekosten vast te stellen en dat is toegewezen. VH is in hoger beroep gekomen met de argumenten: “bedoeld is geen bedragen aan de verschillende kosten te hangen, maar om één bedrag af te spreken, nl 1500, huurder is niet te goeder trouw, want heeft gewacht met instellen vordering tot vlak na einde huur; had ze het eerder gedaan dan had VH nooit het contract verlengd en het is erg onrechtvaardig want het is vrije sector en VH had ook €1400 huur mogen vragen en €100 servicekosten.

Hof geeft verhuurder gelijk en stelt dat de servicekosten overeen gekomen zijn en daarom niet afgerekend hoeven te worden. Dat kon grote gevolgen hebben voor afrekening servicekosten bij alle geliberaliseerde contracten. Het oordeel van het Hof is echter in strijd met hetgeen de wetgever heeft bepaald, zo oordeelt de Hoge Raad op 24 april 2020. Ook bij geliberaliseerde huurcontracten kan een afrekening van servicekosten gevraagd worden (via de Kantonrechter).

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON