Hoger beroep bestuursdwang/dwangsom kamer/hotel verhuur in woningen.

Kenmerk: 200900107
Datum uitspraak: 29 juli 2009
Rechter: M. Vlasblom, W. Konijnenb
Instantie: Sector Bestuursrecht
Winnaar: Gemeente Amsterdam

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Verhuurder verhuurd verschillende woningen aan toeristen. De verhuurder vermeld dat de verhuring voor minmaal een maand plaats vind. De gemeente controleert dit verschillende malen en constateert dat de woningen als hotel worden gebruikt. Op verschillende websites worden de kamers ook voor periodes van een week aangeboden.

De gemeente heeft hierop gereageerd en heeft een last onder dwangsom opgelegd en deze ook geactiveerd. Dit op last van het overtreden van het bestemmingsplan. De woningen hebben als functie de verhuring aan personen/gezinnen voor langere periodes. Minimum periode van zes maanden. Aan dit vereist wordt niet voldaan en dit is enkele malen vastgesteld

De verhuurder gaat hier tegen in beroep en stelt dat het hier gaat om verhuring van kamers voor een langer periode en dat de dwangsom onevenredig hoog is dat de onderneming failliet gaat. Hier in de verhuurder tegen in bezwaar gegaan bij de Gemeente en nu in beroep bij de Bestuursrechter.

De Bestuursrechter is oordeelt dat alle bezwaren van de zijde van de verhuurder worden afgewezen. De gronden waarop beroep wordt gedaan zijn niet gegrond en de verhuurder heeft onterecht beroep gedaan op de Bestuursrechter.
De Bestuursrechter stelt dat de dwangsom terecht door de gemeente aan de verhuurder is opgelgd.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON