Hogerberoep, dringend eigen gebruik voor renovatiewerkzaamheden.

Kenmerk: 1881/04 K
Datum uitspraak: 21 april 2005
Rechter: P. Ingelse, R.J.F. Thiess
Instantie: Gerechtshof
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Huurder wil zijn woning niet verlaten, de verhuurder wil een grootschalige renovatie uitvoeren. De verhuurder wil hierbij de huurovereenkomst ontbinden en na uitvoering van de werkzaamheden kan de huurder met een nieuw huurcontract terug keren. De huurder vindt dit woning roof en gaat hier niet mee akkoord.
Het hof buigt zich over deze zaak en stelt dat het vanwege de werkzaamheden noodzakelijk is dat de woningen worden ontruimd. Deze huurder nu nog de enige bewoner is waardoor de rest van het complex leegstaat, dit is geen wenselijke situatie. Hogerberoep, dringend eigen gebruik voor renovatiewerkzaamheden. De huurovereenkomst wordt ontbonden dit is het gevolg van de wijziging van de plantengrond, de woning zal niet meer in de huidige situatie terugkeren en niet passen zijn bij het huidige contract. Het hof geeft aan dat er geen sprake is van woning roof, dit is een gebruikelijke procedure tijdens een renovatie.
Dat aangeboden wisselwoningen niet passend zouden zijn vindt het hof niet gegrond de overige bewoners hebben de woningen wel kunnen aanvaarden.
De huurder verliest de zaak, hij zal de woning moeten verlaten en een passende woning aanvaarden. Hogerberoep, dringend eigen gebruik voor renovatiewerkzaamheden.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON