Investeringbedrag

Kenmerk: EA 03-4157
Datum uitspraak: 2 februari 2004
Rechter: M.P.A.M. Fruytier
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Geen van beiden en/of schikking

Opnieuw zoeken:

Kern

Onjuiste opgevoerde bedragen moeten worden afgetrokken van het investeringsbedrag

Samenvatting

Huurder huurt een woning te Amsterdam voor een huurprijs van ?215 per maand.
De huurcommissie acht de huidige huurprijs niet redelijk, maar wel een huurprijs van ?160 per maand, o.g.v. een puntentotaal van 40 punten.

Verhuurder vraagt nu vaststelling van de huurprijs op een hoger bedrag. Hij voegt daaraan toe dat de door de rapporteur op ?34.000 geschatte investeringen niet correct zijn. De woonruimte zou gerenoveerd zijn voor ?53.000. Dit zou blijken uit een 78-tal door verhuurder overgelegde nota?s.

Huurder stelt dat er niet via betalingbewijzen aangetoond zou zijn dat genoemde investeringen ook daadwerkelijk door verhuurder zijn gemaakt, omdat er een groot aantal facturen zijn gericht aan andere namen dan verhuurder?s naam en niet duidelijk is of de opgevoerde bedragen betrekking hebben op de woning van huurder.
Huurder verzoekt om de uitspraak op basis van 40 punten te bevestigen.

De kantonrechter ziet geen aanleiding om van die facturen betalingsbewijzen te doen overleggen omdat er vanuit wordt gegaan dat facturen gewoonlijk ook worden betaald. Wel ziet de kantonrechter aanleiding om een aantal opgevoerde bedragen niet bij de investeringskosten mee te rekenen. Onder deze omstandigheden komt het investeringsbedrag dat is vastgesteld door de rapporteur niet onaannemelijk voor en zal de kantonrechter de huurcommissie ook volgen. Dat de opgevoerde bedragen geen betrekking zouden hebben op de woning is niet gebleken.
De kantonrechter acht termen aanwezig de proceskosten te compenseren.

De kantonrechter beslist:
I Stelt de huurprijs vast op ?160 per maand, o.g.v. een woningkwaliteit van 40 punten.
II Compenseert de proceskosten

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON