Jongerencontract altijd minimaal 5 jaar

Kenmerk: 5033247 CV16 13806
Datum uitspraak: 15 september 2016
Rechter: Mr. A.W.J. Ros
Instantie: Kantongerecht Amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Een jongerencontract dat is afgesloten in de Amsterdamse pilot is door de kantonrechter verlengd met een periode zodat het voldoet aan de voorwaarden van een jongerencontract op grond van de nieuwe wet doorstroming huurmarkt.

Samenvatting

Betreft zaak van Eigen Haard vs. huurder
– jongerencontract ondertekend op 13 november 2012
– vastgelegde einddatum 6 maanden na bereiken 26-jarige leeftijd = 14 april 2016.
– door Eigen Haard beëindiging aangezegd per 30 april 2016, verzonden op 18 februari 2016.
– door huurder op 24 maart aan Eigen Haard laten weten dat hij niet akkoord gaat met beëindiging.

De kantonrechter heeft uiteindelijk bepaald:
– dat de onderhavige overeenkomst niet kan worden gezien als overeenkomst naar zijn aard van korte duur;
– dat er dus in beginsel recht is op huurbescherming;
– dat de regeling studentenhuisvesting niet van toepassing is en ook niet analogisch van toepassing verklaard kan worden;
– dat het nieuwe BW-artikel onder een jongere verstaat iemand die de leeftijd van 28 jaar nog niet heeft bereikt;
– dat de nieuwe regeling een termijn van 5 jaar kent;

en dat daarom de huurovereenkomst zal worden beëindigd op de datum dat deze én 5 jaar heeft geduurd, én de huurder de leeftijd van 28 jaar heeft bereikt, te weten 13 november 2017.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON