Onderhoudsgebreken, grotendeel verholpen en verhuurder eist vernietiging uitspraak Huurcommissie.

Kenmerk: CV 07-242
Datum uitspraak: 21 mei 2008
Rechter: A.W.J. Ros
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder eist vernietiging van de Huurcommissie uitsprak, ten aanzien van onderhoudsgebreken. De verhuurder maakt hier een tegenvoorstel voorde verlaagde huurprijs en eist een vergoeding 3000, – euro voor de gemaakte kosten. Rechter vernietigt de Huurcommissie uitspraak en wijst de verlaagde huurprijs van de verhuurder toe, maar wijst de vergoeding af.

Samenvatting

Verhuurder vordert dat de uitspraak van de Huurcommissie wordt vernietigd en de huurprijs wordt vastgesteld op 271,54 euro per maand met ingang van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007. Tevens vordert de verhuurder de huurder te veroordelen tot betaling van 3000, – euro voor alle gemaakte kosten met alle bijkomende rente en kosten.

Huurder verweert zich hier tegen. De huurder heeft op 30 juni 2006 de gebreken gemeld. Hier is de verhuurder op 1 augustus 2006 naar komen kijken.
Bij brief van 18 augustus heeft de verhuurder laten weten dat in oktober 2006 hij het raam laat maken door een timmerman en dat hij de 6 weken termijn zal gaan overschrijden. De huurder dient 31 augustus 2006 een verzoek bij de Huurcommissie in tot het doen van een uitspraak in de onderhoudsgebreken. De Huurcommissie stelt vast dat er sprake is van een gebrek uit de categorie C en dat de huurprijs hier voor tijdelijk wordt verlaagd. Tijdens de zitting wordt aannemelijk gemaakt dat het gebrek op 1 januari 2007 verholpen is. Een verlaging van de huurprijs naar 40% van de maximaal redelijk huurprijs wordt uitgesproken voor de periode 1 juni 2006 tot 1 januari 2007, met huurprijs van 160,25 euro en de voorgestelde huurverhoging van 1 juli 2006 niet redelijk is, maar pas om 1 februari 2007 mag ingaan.
Bij brief van 8 januari 2008 heeft de voorzitter laten weten dat de Huurcommissie inderdaad was vergeten de monumentenstatus te verwerken in de uitspraak waardoor er 15% bij de huurprijs moet worden opgeteld. De tijdelijke huurprijs wordt vast gesteld op 184,29 euro.

De rechter beoordeeld dat naar redelijkheid en billijkheid de tijdelijke huurverlaging niet langer kan aan blijven gezien het geringe gebrek. Er is maar 1 gebrek toegewezen en de overige gebreken hebben niet tot een huurverlaging geleid. De rechter oordeelt dat de Huurcommissie uitspraak niet in stand kan blijven, ook niet waar het de huurverhoging betreft.
Omdat de vordering van de verhuurder niet is weersproken is deze toewijsbaar en wordt de huurprijs voor de periode 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 vast gesteld op 271,54 euro per maand vast gesteld. De vordering van 3000, – euro wordt afgewezen.
De huurder wordt als verliezende partij veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON